A

Tiedonhaun avuksi

Pääkirjsato

Työkaluja tiedonhakuun

 • Makupalat - linkkejä tiedonhakuun.
 • Kysy kirjastonhoitajalta verkkotietopalvelun kautta voi kysyä kirjoista, kirjailijoista tai melkeinpä mistä vain aiheesta.
 • Uudenmaan Nelli on monihakupalvelu, johon on koottu lähialueen yleisten kirjastojen käytössä olevia tietokantoja ja muita verkkoaineistoja. Nellissä voi tehdä tiedonhakuja useammasta tietokannasta yhtä aikaa.
 • Frank-monihaku Palvelussa voi etsiä aineistoa samanaikaisesti useiden eri kirjastojen aineistotietokannoista.
 • Finlex - Oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
 • Linnea-yhteistietokannat - Kirjastojen yhteistietokanta Melinda (aikaisemmin yliopistokirjastojen yhteistietokanta Linda) sekä kotimainen artikkeliviitetietokanta Arto.
 • Fennica - Suomen kansallisbibliografia sisältää tiedot Suomessa painetuista tai muulla tavoin valmistetuista kirjoista, lehdistä, sarjoista, kartoista, av-aineistosta ja elektronisista tallenteista.
 • Finna - Aineistoja arkistoista, kirjastoista ja museoista.
 • Suomen historiallinen bibliografia - Suomen Historiallisen Seuran julkaiseman bibliografian verkkoversio.
 • YKL - Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä auttaa kirjaston hyllyjärjestyksen hahmottamisessa. 
 • YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto kokoaa kirjastoaineiston luetteloinnissa käytettävät asiasanat.
 • Kaunokki on fiktiivisen aineiston asiasanasto.

Kirjastot

Muita palveluita


Kirjastossa käytettävät verkkopalvelut

Joitakin kirjaston tarjoamia verkkopalveluja voi käyttää vain kirjastossa. Henkilökunta opastaa tarvittaessa verkkopalveluiden ja tietokantojen käytössä.

Aleksi-artikkeliviitetietokanta – tietoa kotimaisten lehtien artikkeleista

BTJ Aleksi on artikkeliviitetietokanta, jonka avulla löytyy ajankohtaisin tieto kotimaisista lehdistä. Aleksi sisältää täydelliset viitetiedot lehtiartikkeleista.

Artikkelihaku voidaan tehdä joko vapaatekstinä tai henkilön, kirjastoluokan, asiasanan, artikkelin otsikon, lehden nimen ja ilmestymisvuoden mukaan. Hakuja voidaan yhdistellä ja rajata monipuolisesti.
  
BTJ Aleksi sisältää viitetietoja noin 300 aikakaus- tai sanomalehden artikkeleista ja arvosteluista. Mukana ovat keskeisimmät kotimaiset aikakauslehdet yleislehdistä eri tieteenalojen pääjulkaisuihin – Annasta Kielikelloon, Suomen Kuvalehdestä Synteesiin. Aikakauslehtiartikkelien viitteitä löytyy vuodesta 1982 ja sanomalehtien vuodesta 1996 lähtien.

E-lehdet

Kirjastossa voi lukea sanomalehtiä sähköisesti ePress-palvelun kautta. ePress löytyy pääkirjaston, Jokelan kirjaston ja Kellokosken kirjaston asiakaskoneilta osoitteesta www.epress.fi.