Tuusulan yleiskaava 2040 - ehdotus

TUUSULAN YLEISKAAVA 2040 – EHDOTUS ON NÄHTÄVILLÄ 28.3. – 17.5.2019

Tuusulan Yleiskaava 2040 on koko kuntaa koskeva yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Kaavakartalla on osoitettu taajamien osalta asutuksen, palveluiden ja työpaikka-alueiden laajenemisen suunnat, liikenneverkko sekä yleispiirteinen viherverkosto. Koko kunnan laajuudelta esitetään muun muassa kaupalliset ratkaisut sekä arvokkaat luontokohteet.

Tuusulan yleiskaava 2040 – ehdotusta esitellään yleisötilaisuuksissa:

• ti 9.4. Kellokosken koulun Ruukki-sali klo 17 - 20

• to 11.4. Hyrylä valtuustosali klo 17 - 18 luontoteema ja klo 18- 20 yleiskaavan muut teemat

• ti 16.4. Jokelan koulukeskus peilisali eli auditorio klo 17 - 20

 

Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotuksen kaavakartta, merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostus ovat MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 28.3. – 17.5.2019 välisenä aikana: 

-         TuusInfo-asiakaspalvelun tiloissa osoitteessa Autoasemankatu 2 (aukioloajat ma-ke 8-16, to 10–18, pe 8-12) 

-         Jokelan ja Kellokosken kirjastoissa niiden aukioloaikoina 

Sekä näillä yleiskaavan sivuilla. Alhaalta löytyvät kaavan aineistot ja vuoden 2014 kaavaluonnoksesta sekä 2018 arvokkaiden luontokohteiden ylimääräisestä kuulemisesta saadut mielipiteet ja lausunnot vastineineen.

 

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisena kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite PL 60, 04301 TUUSULA tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@tuusula.fi 17.5.2019 klo 16.00 mennessä.

 

Lisätietoja:

Yleiskaavasuunnittelija Henna Lindström 040 314 3513

Luontoasioissa kaavasuunnittelija Terhi Wermundsen 040 314 3065

 

Voit jättää muistutuksen myös kartalle:

https://cityplanneronline.com/Tuusulankunta/yleiskaavakysely

Kuvaote_karttakyselystä

 

 Tuusulan yleiskaava 2040, kaavaehdotuksen aineistot:

 Kaavakartta (13.2.2019)  
 Kaavamääräykset ehdotus (13.2.2019)
 Yleiskaavan kaavaselostus (13.2.2019)

Liitteet:

Esitykset:

 Kartta karttapalvelussa:

 Ilmakuvasovitus 23.1.2019