• Vanha valtatie 198 04500 Kellokoski (rakennus K3)

  • Kalliomaan koulun henkilökunta 2019-2020

  • Kalliomaan koulu Kellokosken Kartanossa

Kalliomaan koulu

Kalliomaan koulu on avohoidollinen sairaalakoulu, jonka oppilaat ovat HYKS-lastenpsykiatrian ja HYKS-nuorisopsykiatrian avohoidon potilaita. Koulussa on oppilaspaikkoja pitkäaikaiseen lukukauden / -vuoden kestävään opiskeluun, sekä kuukauden tukijaksopaikkoja lyhyempään koulunkäyntikykyä tukevaan ja arvioivaan opetukseen. Oppilaspaikat on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat vaarassa pudota koulujärjestelmän ulkopuolelle tai joiden koulukäynti on omassa koulussa kokonaan keskeytynyt. 

Sairaalaopetuksen aikana oppilaat säilyvät omien koulujensa oppilaina. 
 
Koulussa on yksi alakoulun luokka, joka on tarkoitettu 5. ja 6. luokkalaisille alakoulun oppilaille ja kolme yläkoululuokkaa, joissa opiskelee 7.-9. luokkalaisia yläkoulun oppilaita. Osa oppilaista opiskelee vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen päätöksen mukaisesti. Luokissa on kuusi pitkäaikaista oppilaspaikkaa ja yksi tukijaksopaikka. Kalliomaan koulu vastaa myös Nuorten tehostetun avohoidon yksikön (NTAY) opetuksesta. 

Toimiva yhteistyö ja samansuuntainen työskentely hoidon kanssa ovat Kalliomaan koulun toiminnan kulmakiviä. Sairaalaopetus on kuntouttavaa opetusta. Kaikessa koulun toiminnassa tähdätään sairaalakoulujakson jälkeiseen elämään ja pyritään antamaan oppilaille keinoja, tietoja ja taitoja tulevaisuutta varten.