Yksityiset päiväkodit

Tuusulassa toimii kunnan valvomia yksityisiä päiväkoteja, joissa on erilaisia toiminnallisia ja kasvatuksellisia painotuksia. Kaikissa yksityisissä päiväkodeissa toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Yksityisessä päiväkodissa järjestettävää varhaiskasvatusta varten huoltajat voivat hakea yksityisen hoidon tukea.

Yksityisten päiväkotien yhteystiedot löytyvät Päiväkodit-valikon alta Hyrylän alueen päiväkodit, Hyökkälän alueen päiväkodit ja Kellokosken alueen päiväkodit

KUUMA-kuntien yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaviranomaiset ovat laatineet valvontakäsikirjan. Valvontakäsikirjalla halutaan yhtenäistää KUUMA-kuntien alueella sijaitsevien yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien valvontaa, ohjausta ja neuvontaa. Painopiste on ennakoivassa valvonnassa. Valvontakäsikirja selkeyttää yksityisen varhaiskasvatuksen lakisääteisten velvoitteiden noudattamista ja seurantaa.