Annanpuiston perusparannus osallistaen

Viheralueet ja puistot ovat tärkeitä asuinalueen virkistäytymis- ja oleskelupaikkoja. Kellokoskella sijaitseva Annanpuisto on asukkaille erityisen tärkeä, täynnä muistoja oleva puistoja. Perusparannusta lähdettiin suunnittelemaan ottamalla asukkaat mukaan jo hankkeen alkuvaiheisssa.

Puisto suunniteltiin yhdessä asukkaiden kanssa

Aurinko paistoi ja kesä antoi parastaan kun kaikille avoin suunnittelupaja pidettiin heinäkuisena lauantaina Annanpuistossa vuonna 2021. Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun hortonomiopiskelijat Jenni Piirto ja Iina Nousiainen laativat ensimmäiset luonnokset, jotka toimivat pajan lähtöaineistona.

Asukkaiden näkemyksiä kerättiin myös Tuusula-viikolla piknik-konsertissa. Lisäksi oli myös elokuun 2021 loppuun asti avoinna sähköinen kysely, johon saatiin 142 kirjallista mielipidettä.  

Suunnitelmien esittelyä kesällä 2021

Työpajoissa ja kyselyssä asukkaat toivoivat mm. puiston kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämistä, alppiruusu- ja ruusutarhan kunnostamista ja monimuotoisuuden lisäämistä. Valaistuksen, penkkien ja oleskelupaikkojen lisääminen oli myös toivelistalla. Vahvaa kannatusta saivat myös infotaulut ja kasvikylttien uudistaminen. Osa toivoi myös pienpeleille pelikenttiä, mutta avoin nurmialue sai laajempaa kannatusta. Moni asukas nosti myös Toimelan kunnostuksen esiin, mutta se ei kuulu Annanpuiston perusparannuksen piiriin.

Annanpuiston katselmus 

Lokakuussa 2021 pidettiin yhteissuunnittelun työpaja Kellokosken koululla. Palautteiden perusteella muokattua suunnitelmaluonnosta tarkasteltiin asukkaiden kanssa aiempaa tarkemmin ja mietittiin myös yksityiskohtia. Työpajassa saatu palaute oli positiivista ja puiston uudistusta jäätiin odottamaan innolla. Puiston parannussuunnitelma eteni päätöksentekoon joulukuun 2021 lautakuntaan. Työt käynnistyivät seuraavana kesänä. 

- Kukkiva! Annanpuisto on kellokoskelaisten silmäterä, se on tarkoitus saattaa uuteen loistoonsa. Alppiruusu- ja ruusutarha kunnostetaan ja alueen monimuotoisuutta lisätään monipuolistamalla lajistoa. Lajivalinnoissa tullaan huomioimaan kukinta-ajat sekä ilahdutetaan myös pölyttäjiä. Puiston tunnelma on tarkoitus säilyttää ”salaisena puutarhana”, toteaa suunnitteluhortonomi Minja Koivunen.

Viestintää rakentamisen vaiheista ja työmaapäivä

Annanpuiston perusparannuksen alkamisesta viestittiin asukkaita kesäkuussa 2022. Tavoitteena on ollut kunnostaa puisto vanhaan kulttuuriympäristöön sopivalla tavalla ja tuoda puistoon lisää oleskelumahdollisuuksia. Töiden on määrä valmistua lokakuussa 2022. 

Avoimessa työmaapäivässä 20.7.2022 asukkaat pääsivät katsomaan, minkälainen puisto Annanpuistosta syntyy ja, miten viherrakentaminen toimii käytännössä. Annanpuiston työmaapäivillä myös rakennetaan puistoon tulevaa risuaitaa, joka vahvistaa puiston monimuotoisuutta mm. luomalla monimotoisen asuinympäristön lukuisille hyönteisille.

Annanpuistoa rakentaa VRJ Etelä-Suomi Oy. Puisto valmistuu lokakuussa 2022. 

Lisätiedot hankkeesta:
rakennuttajahortonomi Niko Etula, niko.etula@tuusula.fi, 040 314 4096