Visuaalinen ilme

Tuusulan kunnan brändiin sisältyy visuaalinen ilme. Visuaaliseen ilmeeseen voi tutustua brändikäsikirjassa.

Visuaalinen ilme pitää sisällään kunnan logon, typografian, värit ja kuvien käytön viestinnässä. Visuaalisen ilmeen on luonut mainostoimisto Staart ja ilmeen määrittäminen on ollut osa kunnan brändityötä.

Tuusulan brändissä ja visuaalisessa ilmeessä näkyvät Tuusulan vahva kulttuuriperintö ja kulttuurin eläminen myös nykypäivässä, luonto ja Tuusulalle omaleimainen elinympäristö ja se, että Tuusula on ihmisten yhteisö.

Tuusulan logoon on kuvattuna siveltimen jälki ja Tuusulan järven aallot, yhdistettynä moderniin typografiaan. Tuusulan logo on elävä. Sen sisälle voidaan tuoda eri värejä, kuvia tai grafiikkaa, ajan hengen ja tyylin mukaisesti. Näin logo ja ilme pysyvät elävänä ja kestävät aikaa.

Tuusulan väripaletista voi löytää sekä luonnon omia sävyjä että ihmiskäden jälkeä. Värit ovat sävyiltään osin kirkkaita, osin pehmeitä ja ne sopivat toisiinsa. Lisäksi käytössä on valkoinen väri. Tuusulan väripalettia voi käyttää vapaasti eri värejä yhdistäen, eri tilanteissa niiden erilaista luonnetta hyödyntäen.

Tuusulan typografia rakentuu kahdelle eri kirjasintyypille (Raleway ja BioRhyme). Molemmat valitut kirjasinperheet toimivat hyvin sekä digitaalisissa päätelaitteissa että painettuna, ja ne ovat Googlen ilmaisia fontteja.

Kuvamaailmassa näkyvät taide ja kulttuuri, luonto ja elinympäristö sekä ihmisiä ja elämää Tuusulassa.