Omakotitonttien saajien valintaperusteita

- Rakennuspaikka luovutettu pääsääntöisesti oman asunnon rakentamista varten

- Toteuttamiskelpoinen ja realistinen rakennuspaikan ja rakennushankkeen rahoitussuunnitelma

- Ostohakemus ohittaa vuokraushakemuksen

- Jos kunta on myynyt / vuokrannut hakijalle rakennuspaikan viimeisen viiden vuoden aikana, uutta rakennuspaikkaa ei ole pääsääntöisesti myönnetty.

- Uusille laajoille omakotialueille on pyritty saamaan aikaan monipuolinen asukasrakenne (esim. lasten iän suhteen, pyritty välttämään päiväkotien ja koulujen ylikuormittumista)

- Täysin tasavertaisten hakijoitten kesken suoritettu myös arvontaa.  

- Jos pyynnöistä huolimatta on hakemuksen liitteet jätetty toimittamatta, puutteellisia hakemuksia ei ole käsitelty.