Omakotitonttien saajien valintaperusteita

  • Rakennuspaikka luovutettu pääsääntöisesti oman asunnon rakentamista varten
  • Toteuttamiskelpoinen ja realistinen rakennuspaikan ja rakennushankkeen rahoitussuunnitelma
  • Ostohakemus ohittaa vuokraushakemuksen kiinteähintaisten tonttien luovutusvalinnoissa. Tämä ei koske tarjouskilpailuilla luovutettavia tontteja.
  • Jos kunta on myynyt / vuokrannut hakijalle rakennuspaikan viimeisen viiden vuoden aikana, uutta rakennuspaikkaa ei ole pääsääntöisesti myönnetty.
  • Uusille laajoille omakotialueille on pyritty saamaan aikaan monipuolinen asukasrakenne (esim. lasten iän suhteen, pyritty välttämään päiväkotien ja koulujen ylikuormittumista)
  • Täysin tasavertaisten hakijoitten kesken suoritettu myös arvontaa.  
  • Jos pyynnöistä huolimatta on hakemuksen liitteet jätetty toimittamatta, puutteellisia hakemuksia ei ole käsitelty.