Yleistä vesihuoltoon liittymisestä

Kiinteistön liittämisestä yleiseen vesijohtoon ja viemäriin vastaa kustannuksellaan kiinteistön omistaja. Kiinteistön liittäminen yleiseen vesijohtoon ja viemäriin voidaan tehdä liittymissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Kiinteistön omistajan vastuulla on hankkia tarvittavat luvat kaivamiselle ja tonttijohtojen sijoittamiselle. Liittymisestä peritään taksan ja palveluhinnaston mukaisesti liittymismaksut ja tonttijohtojen liitostyömaksut. Jos vesihuoltoliikelaitos (myöh. laitos) on rakentanut tonttijohtoliittymät tontin rajalle laitoksen verkoston rakentamisen yhteydessä, peritään liittyjiltä myös maatyömaksu (sisältää yleisellä alueella tehdyt maatyöt ja tarvikkeet). 

ESIMERKKILASKELMA (pdf)

Vesihuoltolaitoksen taksa (pdf)

Vesihuollon palveluhinnasto (pdf)

Putkistojen rakentamiseen ja asennukseen liittyvät kaivuu-, täyttö- sekä päällystetyöt suorittaa kiinteistön omistaja omalla kustannuksellaan. Laitos asentaa tonttivesijohdon valmiiseen kaivantoon liitoskohdasta kiinteistön vesimittarille asti ja tekee viemäriliitokset liittymäkohdassa oleviin kaivoihin. Laitos suorittaa omat edellä mainitut asennustyöt kiinteistön omistajan kustannuksella voimassa olevan hinnastonsa mukaan. Vesijohdon liittää aina laitos, mutta jos tontilla on valmiiksi rakennetut tonttijohtoliittymät, voi urakoitsija/liittyjä kytkeä viettoviemärit niiden päihin. Kun liitytään jätevesipaineviemäriin, tekee laitos tonttiviemärin liitostyön runkopaineviemäriin ja asentaa tonttiventtiilin tonttiviemäriin. Viemäreiden asentamisen tonttialueella suorittaa kiinteistön omistajan LVI-urakoitsija.

OHJE VESIHUOLTOVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ (pdf)