Vesihuoltoon liittyminen

Yleistä

Kiinteistön liittämisestä yleiseen vesijohtoon ja viemäriin vastaa kustannuksellaan kiinteistön omistaja. Kiinteistön liittäminen yleiseen vesijohtoon ja viemäriin voidaan tehdä liittymissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Kiinteistön omistajan vastuulla on hankkia tarvittavat luvat kaivamiselle ja tonttijohtojen sijoittamiselle.

Putkistojen rakentamiseen ja asennukseen liittyvät kaivuu-, täyttö- sekä päällystetyöt suorittaa kiinteistön omistaja omalla kustannuksellaan. Laitos asentaa tonttivesijohdon valmiiseen kaivantoon liitoskohdasta kiinteistön vesimittarille asti ja tekee viemäriliitokset liittymäkohdassa oleviin kaivoihin. Laitos suorittaa omat edellä mainitut asennustyöt kiinteistön omistajan kustannuksella voimassa olevan hinnastonsa mukaan. Vesijohdon liittää aina laitos, mutta jos tontilla on valmiiksi rakennetut tonttijohtoliittymät, voi urakoitsija/liittyjä kytkeä viettoviemärit niiden päihin. Kun liitytään jätevesipaineviemäriin, tekee laitos tonttiviemärin liitostyön runkopaineviemäriin ja asentaa tonttiventtiilin tonttiviemäriin. Viemäreiden asentamisen tonttialueella suorittaa kiinteistön omistajan LVI-urakoitsija.

OHJE VESIHUOLTOVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ (pdf)

Hinnat

Kun liityt Tuusulan Veden vesihuoltoverkostoihin, laskutamme

Lisäksi perimme veden käytöstä erilliset perus- ja käyttömaksut, joilla katetaan pääosin Tuusulan Veden vesi- ja viemäriverkoston ylläpito- ja tuotantokustannukset.

ESIMERKKILASKELMA (pdf)