Meidän koulu

Paijalan koulun toiminta-ajatuksena on toisten kunnioittaminen, kaikkien toimijoiden keskinäinen luottamus ja arvostaminen.

Pyrimme ilmapiiriin, joka kannustaa yrittämään ja tekemään parhaansa.

Tavoitteenamme on, että oppilas oppii tietoja ja taitoja pystyäkseen toimimaan muuttuvassa maailmassa erilaisten ihmisten kanssa.

Paijalassa toimitaan ProKoulu-toimintamallin mukaisesti.

 

PROKOULU Paijalassa

Tietoa ProKoulusta