Liikenneturvallisuus

Liikenne on turvallista kun liikkujat noudattavat liikennesääntöjä, käyttävät pakollisia ja suositeltuja turvalaitteita ja varusteita, tuntevat omat taitonsa ja ajoneuvonsa käyttäytymisen, pitävät ajoneuvonsa kunnossa ja noudattavat erityistä varovaisuutta aina kun liikenne-, sää- tai muut olosuhteet sitä vaativat. Vastuu näiden perusasioiden ymmärtämisessä ja toteuttamisessa kuuluu jokaiselle itsenäisesti liikenteessä liikkuvalle.   

Tuusulan kunnan liikenneturvallisuustyö

Tuusulan kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna 2013. Suunnitelmassa on kuvattu laajasti liikenneturvallisuuteen vaikuttavia osatekijöitä, liikenneturvallisuustyön osapuolia sekä liikenneturvallisuuden ja liikkumisen nykytilaa Tuusulassa. Suunnitelmassa esitetään tehtäviä kunnan eri toimialoille, Uudenmaan ELY-keskukselle, Liikenneturvalle ja poliisille. Toimenpiteet koskevat liikennekasvatusta, liikenneympäristön parantamista, liikenteen valvontaa, suunnitteluperiaatteita ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013, liitteet

Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013, asukaskyselyn yhteenveto

Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013, onnettomuusanalyysien yhteenveto

Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013, yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen tunnuslukuja

Viisaiden liikkumisvalintojen edistäminen kuntalaisten keskuudessa, niin liikenneturvallisuuden, terveyden kuin ympäristön näkökulmasta, ovat merkittävä osa kunnan avaintehtävää eli kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä. Kullakin kunnan toimialalla on omat tehtävänsä ja mahdollisuutensa edistää kuntalaisten viisaita liikkumisen valintoja. Tavoitteena on tarjota jokaiselle kuntalaiselle edellytykset, osaaminen ja motivaatio tehdä vastuullisia ja turvallisuuteen tähtääviä liikkumisvalintoja.

Tuusulan kunnassa toimii poikkihallinnollinen liikennekasvatustyöryhmä, jonka tehtävänä on edistää viisasta liikkumista vauvasta-vaariin -periaatteella kunnan asukkaiden sekä kunnan työntekijöiden keskuudessa kasvatuksellisten ja tiedotukseen liittyvien toimenpiteiden kautta. Työryhmän tapaamisissa keskustellaan myös liikenneympäristöön liittyvistä ongelmista, mutta pääpaino on liikennekasvatustyössä. Työryhmän toiminnan perustan muodostavat 2-4 kertaa vuodessa pidettävät kokoukset. Työryhmän puheenjohtajana toimii liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso kasvun ja ympäristön toimialueelta. 

Kunnan tehtavat viisaan liikkumisen edistämisessä

Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Liikenneturvallisuustilanne Tuusulassa

Tuusulan kunnan alueella tapahtuu vuosittain keskimäärin 54 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa menehtyy keskimäärin yksi henkilö ja loukkaantuu keskimäärin noin 70 henkilöä vuosittain. Kaikista liikenneonnettomuuksien uhreista (kuolleet ja loukkaantuneet) 51 % on ollut liikenteessä henkilöautolla, kuljettajana tai matkustajana. Mopoilijat ja moottoripyöräilijät muodostavat uhreista 27 % ja jalankulkijat ja pyöräilijät 15 %. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 15-17-vuotiaiden onnettomuusriski on korkein. Myös 18-24-vuotiaiden onnettomuusriski on moninkertainen väestön keskiarvoon nähden.

Liikenneonnettomuudet kartalla 2009-2013

Liikkuminen ja liikenneturvallisuus Tuusulassa -infokortti

Hyödyllisiä liikenneturvallisuuslinkkejä:

Liikenneturva

Poliisin liikenneturvallisuussivut

ELY-keskuksen liikenneturvallisuussivut

Vinkkejä ja aineistoa liikennekasvatustyöhön

Ennaltaehkäisevää liikenneturvallisuustyötä ja liikkumisvalintoihin vaikuttamista tehdään kunnassa käytännön tasolla jokapäiväisessä virkamiestyössä sekä kanssakäymisessä eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa olevien asukkaiden kanssa. Liikennekasvatustyön sisällöt ja toteutustavat vaihtelevat ikäryhmittäin. Tähän on koottu hyödyllisiä linkkejä eri ikäryhmien liikennekasvatustyöhön.

Yleiset

Jalan ja pyörällä - opas liikennesäännöistä

Heijastin -opaskortti

Pyöräilykypärä -opaskortti

Pyörän valot -opaskortti

Turvavyön käyttäminen

Rautatieturvallisuus

Pidä pelivaraa -ennakoivan ajamisen opas

Vinkkejä liikennekasvatukseen eri ikäryhmissä

Lapset

Liikenneturvan sivut, lapset 0-14 vuotta

Vinkkejä vanhempainyhdistyksille liikennekasvatustyöhön

Turvapupu -sivusto

Lapsi liikenteessä -opas vanhemmille

Lapsi liikenteessä -tehtävävihko

Liikennekirje ekaluokkalaisten vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin -opas

Nuoret

Liikenneturvan sivut, nuoret 15-24 vuotta

Seiskaluokkalainen liikenteessä -esite

Pidä pelivaraa mopoilija -opas

Tietoa turvallisesta mopoilusta nuorelle ja vanhemmille

Ideoita liikenneaiheen käsittelyyn nuorten ryhmissä

Työikäiset

Liikenneturvan sivut, aikuiset

Turvallisesti työliikenteessä - toimintamalleja ja vinkkejä työyhteisöille

Viisaita valintoja liikkumiseen

Kulje viisaasti -työpaikalle, kotiin ja työssä

Viisaita valintoja autoiluun

Ikäihmiset

Liikenneturvan sivut, iäkkäät

Ikänsä ratissa -aineisto

Autoillen kaiken ikää -opas

Iäkäs autoilijana -tietolehti

Iäkkäät jalankulkijoina, pyöräilijöinä ja joukkoliikenteessä -tietolehti

Tietoa esteettömyysasioista