Opetussuunnitelma ohjaa kasvatusta ja opetusta

Tuusulan kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi uuden Tuusulan perusopetuksen opetussuunnitelman 17.5.2016. Opetussuunnitelman perusteita päivitettiin valtakunnallisesti arvioinnin yhtenäistämiseksi. Kuntakohtaiset arviointiluvun 6 täsmennykset hyväksytiin kasvatus- ja koulutuslautakunnassa 16.6.2020.

Muodoltaan uusi opetussuunnitelma poikkeaa aiemmista siten, että se on suunniteltu pääosin sähköisesti käytettäväksi. Internet-pohjainen käyttöliittymä tuo lisäarvoa paperiversioon nähden. Se sisältää muun muassa linkkejä, jotka johtavat esimerkiksi toisaalle opetussuunnitelmassa sekä koulukohtaisiin tai kunnallisiin suunnitelman liitteisiin.

Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön alakouluissa ja pääosin toimintakulttuurinsa osalta myös yläkouluissa 1.8.2016. Tuntijaon sekä oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen osalta uusi opetussuunnitelma otetaan yläkouluissa käyttöön seuraavasti 1.8.2017 7. lk, 1.8.2018 8. lk ja 1.8.2019 9. lk.