Aloitteet

Kuntalain mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa (Kuntalaki § 28). Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Aloitteen toimittaminen kuntaan

Tuusulan kunnan verkkosivuilla on mahdollisuus jättää aloite sähköisessä muodossa ja seurata aloitteen käsittelyä. Aloitteen voi myös lähettää postitse tai viedä kunnan kirjaamoon (Tuusulan kunta, kirjaamo, Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula). Kunta siirtää näin toimitetut aloitteet myös kunnan verkkosivuille. Aloite osoitetaan valtuustolle, kunnanhallitukselle tai lautakunnalle.

Aloitteen laatiminen

Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään. Aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle toimitetaan tieto aloitteen käsittelystä sekä pyydetään tarvittaessa lisätietoja.

Jotta asia luokiteltaisiin kuntalaisaloitteeksi, sillä täytyy olla merkitystä yleisemmällä tasolla kuin vain aloitteen tekijälle itselleen.

Hyvä aloite

- on selkeä ja helposti luettava
- on lyhyt
- sisältää asian kannalta vain kaikkein keskeisimmät perustelut ja faktat
- sisältää ehdotuksia mahdollisesta asian etenemisestä
- sisältää aloitteen tekijän yhteystiedot

Tee aloite
Kuntalaisaloitteet
Valtuustoaloitteet
Luottamushenkilöaloitteet
Käsitellyt kuntalaisaloitteet
Käsitellyt valtuustoaloitteet

Aloitteen toimittaminen Kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta

Kuntalaisaloitteen voi halutessaan tehdä myös Oikeusministeriön ylläpitämän Kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta. Kunta siirtää kaikki kyseisen palvelun kautta tehdyt aloitteet myös omille verkkosivuilleen. Kuntalaisaloite.fi -sivuilla näkyvät vain sitä kautta tehdyt aloitteet ja niiden käsittely.

Asiakaspalaute 

Mikäli asia ei täytä aloitteen kriteerejä, se voidaan käsitellä asiakaspalautteena. Tuusulan kunnalle voi antaa palautetta sähköisen lomakkeen kautta. Palaute ohjautuu asiakaspalvelupiste Tuusinfoon käsiteltäväksi.