Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvonta on siirtynyt kunnilta valtakunnalliseksi palveluksi. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ovat:

www.kuluttajaneuvonta.fi

kuluttajaneuvonta puh. 09 5110 1200

Kuluttajaneuvontapalvelua ohjaa Kuluttajavirasto ja kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa. Kuluttajaneuvojat päivystävät numerossa 09 5110 1200. Tietoa kuluttajakaupan säännöistä, menettelytapaohjeita, valitusmalleja, ajankohtaisia tiedotteita ja tarkempaa tietoa neuvontapalvelusta löytyy verkkopalvelusta www.kuluttajaneuvonta.fi

Kuluttajaneuvojan ohjeita kuluttajalle 

Elintarvikevalvonta:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Potilas- ja sosiaaliasiamies:

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote)

Talous- ja velkaneuvonta:

Talous- ja velkaneuvontaa saa oikeusaputoimistoista.

Järvenpään oikeusaputoimisto

Sibeliuksenkatu 15 B IV krs (Nordean talo)
PL 187, 04401 Järvenpää
Vaihde 010 36 60180 / 0100 86320
Faksi 010 36 60188
Sähköpostiosoite jarvenpaa.oikapu(at)oikeus.fi
  

Valtakunnalliset neuvontapaikat ja linkit

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, www.trafi.fi

Arvopaperilautakunta, www.arvopaperilautakunta.fi

Asukasliitto ry, www.asukasliitto.fi

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, www.evira.fi

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta, www.arviolautakunta.fi

Energiamarkkinavirasto, www.energiamarkkinavirasto.fi

Keskuskauppakamari, www.keskuskauppakamari.fi

Kilpailuvirasto, www.kilpailuvirasto.fi

Kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamies, www.kuluttajavirasto.fi

Kuluttajat - Konsumenterna ry, www.kuluttajat-konsumenterna.fi

Kuluttajatutkimuskeskus, www.kuluttajatutkimuskeskus.fi

Kuluttajariitalautakunta, www.kuluttajariita.fi

Kuluttajien vakuutustoimisto, www.vakuutusneuvonta.fi

Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta, www.mapel.fi

Oikeusministeriö, www.om.fi

Pankkialan Asiakasneuvontatoimisto, www.pankkiasiakkaat.fi

Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry, www.prkk.fi

Potilasvakuutuskeskus, www.vakes.fi

Suomen Kuluttajaliitto ry, www.kuluttajaliitto.fi

Asiakkuusmarkkinointiliitto ry, www.ssml.fi

Puhelinmyynnin ja markkinoinnin kieltäminen, www.vaestorekisterikeskus.fi

Osoitteen luovutuskielto ajoneuvon rekisterikyselyssä, www.trafi.fi

Tietosuojaviranomaiset, www.tietosuoja.fi

Turvatekniikan keskus - TUKES, www.tukes.fi

Työtehoseura ry./ Kotitalous, www.tts.fi

Vuokralaisten Keskusliitto ry., www.vuokralaistenkeskusliitto.fi