Häriskivi

Hyväksy evästeet niin saat sisällön näkyviin.

Jatkuva tonttihaku Häriskiven vapaisiin tontteihin on alkanut 15.1.2024. Jatkuvassa haussa tontit jaetaan pääsääntöisesti hakujärjestyksessä, mutta kuitenkin valintakriteerejä noudattaen. Tutustu hakuohjeisiin ja -kriteereihin sivustollamme.

Hakijoille tiedotetaan valinnoista sähköpostitse pian hakemuksen saapumisen jälkeen. Muista seurata myös sähköpostin roskapostikansiota.

Tontinsaajien tulee huolellisesti tutustua näillä sivuilla oleviin materiaaleihin ennen tontin luovuttamista.

Haettavissa olevat tontit näkyvät alla karttakuvassa vihreällä. Tonttien keskeiset tiedot avautuvat klikkaamalla alla olevaa karttaa halutun tontin kohdalta. Lisätietoa tonteista löytyy myös alempaa tältä sivulta.

Huom! Kartasta poiketen tontti 2613/1 on varattu.

Tontit Tuusulan karttapalvelussa

Tonttihaun ohjeet

Laajemmat ohjeet ja tarkemmat tiedot hakumenettelystä ja sopimusehdoista löydät täältä: Tietoa kiinteähintaisten tonttien hakijoille.

Lue myös: Omakotitonttien saajien valintaperusteita 

Tontteja haetaan määriteltynä hakuaikana ensisijaisesti sähköisesti. Sähköisen hakulomakkeen löydät täältä: Sähköinen hakulomake

Tulostettavan hakulomakkeen voi ladata täältä: Kiinteähintaisten tonttien hakulomake

Häriskiven tonttimateriaali

Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohjeet Häriskivi

Huom! Minitonteille rakentaminen vaatii tonttien välisten suostumusten tekoa tontin rajan lähelle rakentamisesta ja mahdollisesti rakennusrasitesopimusten tekoa.

KVV-suunnittelussa on otettava erityisellä tarkkuudella huomioon:

Hyrylän painetaso on 90.. 110 mmp, ja Miilunvartijankujalla ja Vesitorninmäellä voi tarvita kiinteistökohtaista paineenkorotusta, varsinkin jos rakentaa tontin korkeimmalle kohdalle ja useamman kerroksen.

Häriskivi käyttöveden painetason huomiointi, kartta

Tarvittaessa asiasta voi olla yhteydessä Tuusulan veteen.

Yleiset maaperätiedot:

Pohjatutkimuskartta Miilunvartijankuja - Vesitorninmäki, yhteenveto

Häriskivi pohjoisosa, pohjatutkimukset

Häriskivi pohjoisosa, pohjavesiputket

Sysimiilunkuja, pohjatutkimus

Häriskivi pohjoisosa, painokairaukset

Häriskivi pohjoisosa, siipikairaukset

Tuusulan kunta on tehnyt osalle tonteista tai niiden läheisyydessä yleisiä maaperätutkimuksia kaavoitustyötä ja kunnallistekniikan rakentamista varten. Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan. Tontin saajan on huomioitava, että vastuu perustamistavasta on tontin saajalla/rakentajalla eikä tontin luovuttajalla.

Kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä on todettu, että aiemmin arvioitu kalliopinta on mahdollisesti isoja lohkareita. Pohjatutkimuksia tarkastaltaessa ja maatöitä suunniteltaessa tuleekin huomioida päättymistapa ''kivi, lohkare tai kallio''.

Kunnallistekniikan valmius ja rakentamisen aloitus:

Alueen kunnallistekniikka valmistuu tämän hetkisen arvion mukaan joulukuussa 2023. Aikataulu ei ole kuntaa sitova. Häriskiven alueen pohjoispuoli on työmaa-aluetta, jolla liikkuminen on ilman lupaa kiellettyä.

Käyttöoikeudet/rasitteet:

Korttelin 2606 tontteja 1 ja 2 koskee alla oleva rasitesopimus:

Rasitesopimus

Rasitetoimitus pöytäkirja

Rasitetoimitus kartta

Korttelin 2619 tonttia 4 koskee alla oleva suostumus:

Suostumus

Korttelin 2619 alueella kulkee käytöstä poistettu Carunan sähkökaapeli. Tontinsaaja vastaa sähkökaapelin poistamisesta tontin alueelta. Toimenpiteistä on etukäteen sovittava Carunan kanssa.

Korttelin 2606 tonttien 2 ja 5 aluilla saattaa kulkea Carunan sähkökaapeli. Tontinsaaja vastaa sähkökaapelin poistamisesta tai siirtämisestä tontin alueelta. Toimenpiteistä on sovittava etukäteen Carunan kanssa.

Tonttikartat: 

Korttelien 2605, 2607 ja 2610 tonttikartta

Korttelin 2606 tonttikartta

Korttelin 2608 tonttikartta

Korttelin 2609 tonttien 9-12 tonttikartta

Korttelien 2609 ja 2613 tonttikartta (Huom. tiedostokoko 36 Mt)

 

Korttelin 2616 tonttikartta

Korttelin 2618 tonttikartta

Korttelin 2619 tonttikartta

Korttelin 2620 tonttikartta

Tonttien hakuun ja sopimusehtoihin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Henrik Virta

Rakentamiseen, kaavamääräyksiin ja rakennuslupiin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Tekninen palvelupiste