Häriskivi

Häriskivessä on nyt haettavissa kuusi tonttia jatkuvassa haussa. Ohjeet tontin hakemiseen löytyvät tältä sivulta.

Haettavissa ovat seuraavat tontit:

2616 / 4 VAPAA

2616 / 8 VARATTU

2618 / 2 VAPAA

2618 / 3 VAPAA

2618 / 4 VAPAA

2619 / 5 VAPAA

Hakijoille tiedotetaan valinnoista sähköpostitse. Muista seurata myös sähköpostin roskapostikansiota.

Tontinsaajien tulee huolellisesti tutustua näillä sivuilla oleviin materiaaleihin ennen tontin luovuttamista.

Häriskiven tontit näkyvät alla olevassa karttanäkymässä vihreällä. Tonttien keskeiset tiedot avautuvat klikkaamalla alla olevaa karttaa halutun tontin kohdalta. Lisätietoa tonteista löytyy alempaa tältä sivulta.

Rakentamaan tonteilla pääsee alustavan tiedon mukaan alkukesästä 2023. Aikataulu ei ole kuntaa sitova. Infran rakentaminen alueelle on aloitettu. Alue on työmaa-aluetta, jolla liikkuminen on kielletty.

Tontit Tuusulan karttapalvelussa


Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohje

Laajemmat ohjeet ja tarkemmat tiedot hakumenettelystä ja sopimusehdoista löydät täältä: Tietoa kiinteähintaisten tonttien hakijoille

Lue myös: Omakotitonttien saajien valintaperusteita


KVV-suunnittelussa on otettava erityisellä tarkkuudella huomioon:

Hyrylän painetaso on 90.. 110 mmp, ja Miilunvartijankujalla ja Vesitorninmäellä voi tarvita kiinteistökohtaista paineenkorotusta, varsinkin jos rakentaa tontin korkeimmalle kohdalle ja useamman kerroksen.

Häriskivi käyttöveden painetason huomiointi, kartta

Tarvittaessa asiasta voi olla yhteydessä Tuusulan veteen.


Tonttien 2616-7 ja 2616-8 välissä kulkeva johtorasite:

2616-7 ja 2616-8 rasitekartta

Ote lohkomisen pöytäkirjasta, jossa rasite perustettu

Rasitealueella ei saa suorittaa sellaisia rakentamis-, kaivamis- tai istutus- yms. töitä, jotka voivat vaikeuttaa johtojen käyttöä ja kunnossapitoa.


Yleiset maaperätiedot:

Pohjatutkimuskartta Miilunvartijankuja - Vesitorninmäki, yhteenveto

Tuusulan kunta on tehnyt osalle tonteista tai niiden läheisyydessä yleisiä maaperäkairauksia kaavoitustyötä ja kunnallistekniikan rakentamista varten. Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan. Tontin saajan on huomattava, että vastuu perustamistavasta on tontin saajalla/rakentajalla eikä tontin luovuttajalla.

Kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä on todettu, että aiemmin arvioitu kalliopinta on mahdollisesti isoja lohkareita. Pohjatutkimuksia tarkastaltaessa ja maatöitä suunniteltaessa tuleekin huomioida päättymistapa ''kivi, lohkare tai kallio''. 

Kunnallistekniikan valmius ja rakentamisen aloitus:

Alueen kunnallistekniikka valmistuu tämän hetkisen arvion mukaan toukokuun 2023 aikana siihen pisteeseen, että tonteilla päästään rakentamaan. Aikataulu ei ole kuntaa sitova.


Tonttikartat: 


Korttelin 2616 tonttikartta

Korttelin 2617 tonttikartta

Korttelin 2618 tonttikartta

Korttelin 2619 tonttikartta

Korttelin 2620 tonttikartta

 

Tonttien hakuun ja sopimusehtoihin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Henrik Virta

Rakentamiseen, kaavamääräyksiin ja rakennuslupiin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Tekninen palvelupiste