Tietoa paikkatiedoista

Paikkatietoyksikössä tuotetaan, koostetaan ja jaetaan paikkatietoa ympäristöstä suunnittelun, rakentamisen, sekä kunnalle säädettyjen lakisääteisten tehtävien suorittamisen tueksi. Paikkatietoyksikkö hallinnoi sekä kehittää kunnan keskeisiä paikkatietojärjestelmiä, paikkatiedon rajapintapalveluita, kuntarekisteriä, paikkatiedon jakelua sekä hankkii yhteiskäyttöisiä paikkatietoaineistoja.

Voit kysellä lisää kunnan käyttämistä ja tuottamista paikkatietojärjestelmistä, -aineistoista ja -palveluista osoitteesta paikkatieto(at)tuusula.fi !

 Avoin data

Tuusulan kunta on avannut osan tuottamistaan paikkatietoaineistoista avoimeen WMS/WFS-rajapintaan. Löydät rajapintojen osoitteet ja niiden sisältämät tietoaineistot metatietoineen Spatineon palvelusta. Avoimen datan lisenssi on Creative Commons Nimeä 4.0

Tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmä 

Tuusulan kunnan virallinen tasokoordinaatisto on ETRS-GK25 (EPSG:3879).

Uusi N2000-korkeusjärjestelmä otettiin käyttöön 1.1.2016. N2000-korkeudet eroavat vanhoista N43-korkeuksista vain noin 32 cm, joten sekaannusten välttämiseksi tieto korkeusjärjestelmästä tulee liittää mukaan aina korkeustietoja luovutettaessa (esimerkki alla).

N2000_GK25

Lisätietoja koordinaatti- ja korkeusjärjestelmistä Maanmittauslaitokselta.

Rakennusvalvonnan N2000-tiedote lupa-asiakkaille, työnjohdolle ja suunnittelijoille.

 

Tasokoordinaattien muuntaminen Tuusulan VVJ↔ETRS-GK25

Tuusulan kuntaan on mitattu vuonna 2012 uusi tasokiintopisteverkko. Samalla määritettiin muunnosparametrit Tuusulan VVJ (katkaistut koordinaatit) <-> ETRS-GK24 muunnoksille. Muunnoksen keskivirhe on ±0,0285 m.

VVJ-koordinaatit muunnetaan ensin ETRS-GK24 -koordinaatistoon, josta ne konvertoidaan edelleen 25-kaistaan.

Tuusula VVJ2 - GK24

N-siirto: 5999855.1428 m

E-siirto: 23999836.7647 m

a-kerroin: 0.999993904224213

b-kerroin: -0.000014349387763

Kierto: -6.1 cc

Mittakaava: 0.9999939

Mittakaavaero: -9.1 ppm

 

Tuusula GK24 - VVJ2

N-siirto: -5999547.3284 m

E-siirto: -24000069.1536 m

a-kerroin: 1.000006095607030

b-kerroin: 0.000014349562702

Kierto: 6.1 cc

Mittakaava: 1.0000061

Mittakaavaero: 9.1 ppm

 

N43-korkeuksien muuntaminen N2000-korkeuksiksi Tuusulan alueella

Tuusulaan mitattiin vuonna 2015 uusi korkeuskiintopisteverkko ja määritettiin ero N43- ja N2000-järjestelmien välillä.

Koko kunnan alueella voidaan käyttää siirtokorjausta +0,320 m, jolloin keskivirhe on  ±7,9 mm. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kahta eri siirtokorjausta, jolloin päästään hivenen tarkempiin muunnoksiin:

  • Jokelan alueen siirtokorjaus +0,329 m, jolloin keskivirhe ±6,0 mm
  • Tuusula pl. Jokela siirtokorjaus +0,318 m, jolloin keskivirhe ±7,1 mm.

 

3D-kaupunkimalli

Voit tutustua Tuusulan kunnan 3D-kaupunkimalliin OpenCitiesPlannerissa! Pääset katsomaan hienona visuaalisena esityksenä Tuusulan tulevia suunnitteluhankkeita.

 

Paikkatietoyksikössä tuotetaan, koostetaan ja jaetaan paikkatietoa ympäristöstä suunnittelun, rakentamisen, sekä kunnalle säädettyjen lakisääteisten tehtävien suorittamisen tueksi. Paikkatietoyksikkö hallinnoi sekä kehittää kunnan keskeisiä paikkatietojärjestelmiä, paikkatiedon rajapintapalveluita, kuntarekisteriä, paikkatiedon jakelua sekä hankkii yhteiskäyttöisiä paikkatietoaineistoja.”