Päätöksenteko

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat toimielimet kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kunnanhallituksen konsernijaosto, lautakunnat, jaostot ja johtokunnat.

Toimielimet lueteltuna:

 • Kunnanvaltuusto
 • Kunnanhallitus
 • Kunnanhallituksen konsernijaosto
 • Tarkastuslautakunta
 • Keskusvaalilautakunta
 • Kasvatus- ja sivistyslautakunta
 • Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 • Kuntakehityslautakunta
 • Kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaosto
 • Tekninen lautakunta
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
 • Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
 • Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Kuntalain mukaan kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan joka neljäs vuosi järjestettävissä kuntavaaleissa.

Lisätietoa valtuuston toiminnasta

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä toimeenpanee valtuuston päätökset.

Lisätietoa kunnanhallituksen toiminnasta

Lisäksi kunnassa toimii myös nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto sekä lapsi- ja perheasianneuvosto ja kehittämisverkostoja.