A

Päätöksenteko

Kuntalain mukaan kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan joka neljäs vuosi järjestettävissä kuntavaaleissa.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä toimeenpanee valtuuston päätökset.

Valtuusto

Kunnanhallitus


Esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaiseminen

Valtuuston esityslista julkaistaan n. 10 päivää ennen kokousta netissä. Pöytäkirja julkaistaan sen hyväksymisen jälkeen pääsääntöisesti kokouksen jälkeisenä perjantaina.

Kunnanhallituksen esityslista julkaistaan n. 4 päivää ennen kokousta netissä. Pöytäkirja julkaistaan hyväksymisen jälkeen pääsääntöisesti kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Lautakuntien esityslistat julkaistaan n. viikkoa ennen kokousta netissä. Pöytäkirja julkaistaan hyväksymisen jälkeen. Lautakuntien pöytäkirjojen tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu vuosi-ilmoituksessa.

Esityslistat ja pöytäkirjat vuodesta 2015 alkaen
Esityslistat ja pöytäkirjat

Pöytäkirjat 2014 ja vanhemmat
Pöytäkirjat