Vesihuollon saneeraushankkeet

Kun Tuusulan vesihuoltoliikelaitos uusii vesijohtonsa ja viemärin kokonaisuudessaan, joudutaan tonttijohdot liittämään saneerattuihin linjoihin ja usein joudutaan uusimaan myös osa kiinteistön tonttijohdosta. Tästä aiheutuu kiinteistöille kustannuksia ja asiasta tiedotetaan ennen hankkeen alkamista. Kiinteistöjä kannustetaan tarkastamaan omien tonttijohtojensa kunto ja uusimaan vanhat ja huonokuntoiset johdot.

 

Tuusulan Veden seuraavat saneerauskohteet:

Etelärinteenpuisto välillä Kiekonpolku - Pääskysenpolku vesihuollon saneeraus (Kartta työkohteesta)

Tuusulan Vesi saneeraa vesijohtoa Etelärinteenpuiston alueella välillä Kiekonpolku-Pääskysenpolku marras-tammikuussa 2022-2023. Runkolinjan asennus tehdään aukikaivamattomalla menetelmällä suuntaporaamalla. Suuntaporausurakoitsijana kohteessa toimii Vaakaporauspalvelu VPP Oy. Runkolinjan ja tonttijohtojen liitostyöt kohteessa tekee Tuusulan Vesi. Niille kiinteistöille, joiden tonttivesijohtoihin työ vaikuttaa, on jaettu postilaatikoihin tiedote. Kohteessa on raivattu ja raivataan johtolinjalta ja sen läheisyydestä puita ennen varsinaisen vesijohtotyön aloitusta. Puiden kaatoa varten urheilukentän valaistus joudutaan poistamaan tilapäisesti käytöstä. Alueella liikkuu työkoneita työn aikana. 

Alueella on lisäksi tutkittu jätevesiviemärin kuntoa. Jätevesiviemäri saneerataan aukikaivamattomalla menetelmällä pätkäsujuttumalla alkaen ma 28.11.2022. Jotta kaikki kiinteistöt saadaan liitettyä saneerattuun jätevesiviemäriin, joudutaan Pääskysenpolulla tekemään kaivutöitä. Kaivutyöt ja sujutustöiden vaatima kalusto aiheuttavat liikennehaittaa Pääskysenpolulla.

Etelärinteenpuiston puistoraitti joudutaan sulkemaan ajoittain työn aikana. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja: Tuusulan Vesi Tomi Reimavuo, p. 040 314 3147

 

Hyrylän teollisuusalueen vesihuollon saneeraus  (karttalinkki)

Kohteessa saneerataan yli 1 km vesihuoltolinjoja.Urakoitsijana kohteessa toimii VM Suomalainen Oy. Työt käynnistyivät 6/2021. Urakka aiheuttaa alueella vesikatkoja liitostöiden aikana ja väliaikaisia liikennejärjestelyitä. Urakan valmistumisajankohta on 12/2022, viimeistelytöitä voidaan tehdä vielä keväällä 2023. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

 

Kellokoski - Kellokoskentien ja Vanhan Valtatien lounainen osa (karttalinkki)

Kellokosken eteläosassa, Kellokoskentien ja Vanhan Valtatien rajaamalla alueella tutkitaan vesihuoltoverkoston kuntoa ja tehdään saneeraussuunnittelua. Sujutek Oy tekee selvityksiä myös kiinteistöillä. Tutkimukset sijoittuvat pääosin Purotielle, Aholantielle, Taksvärkkikujalle, Vanhalle Valtatielle, Hevomiehentielle, Pestitielle, Torpparintielle ja Päivämiehenkujalle. Tutkittavat kiinteistöt ja alueet on valittu Kellokosken vuotovesiselvityksen perusteella. Tavoitteena on vähentää alueen vuotovesiä jätevesiviemäriin. Samalla saneerataan ne vesijohdot, jotka ovat ikänsä ja materiaalinsa puolesta elinkaarensa loppusuoralla. Niille kiinteistöille, joiden tonttijohtoihin työ vaikuttaa, jaetaan postilaatikoihin tiedote.

Varsinainen saneeraustyö on alustavan aikataulun mukaan alkamassa vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja
Tuusulan Vesi Hanna Riihinen 040 314 3579
Sujutek Oy Petteri Niemi 040 834 3305

 

Askolinintie (karttalinkki). Suunnittelu ja saneeraus tehdään alustavan arvion mukaan 2023. Lisätietoja: Hanna Nieminen, hanna.nieminen@tuusula.fi, p. 040 314 3580

Saviriihen alue (Kartta), kohteessa saneerataan vesijohtoa. Rakentaminen käynnistyy vuonna 2023. Lisätietoja: Hanna Nieminen, hanna.nieminen@tuusula.fi, p. 040 314 3580

 

Tämän lisäksi Tuusulan vesihuoltoliikelaitos parantaa viemäriverkostoa jatkuvasti menetelmällä, joka ei aiheuta kiinteistöillä toimenpiteitä kuin hetkellisesti huuhteluiden aikana. Kiinteistöille jaetaan tiedote ja ohjeet muutamaa päivää ennen huuhtelua.