Vesihuollon saneeraushankkeet

Kun Tuusulan vesihuoltoliikelaitos uusii vesijohtonsa ja viemärin kokonaisuudessaan, joudutaan tonttijohdot liittämään saneerattuihin linjoihin ja usein joudutaan uusimaan myös osa kiinteistön tonttijohdosta. Tästä aiheutuu kiinteistöille kustannuksia ja asiasta tiedotetaan ennen hankkeen alkamista. Kiinteistöjä kannustetaan tarkastamaan omien tonttijohtojensa kunto ja uusimaan vanhat ja huonokuntoiset johdot.

 

Tuusulan Veden saneerauskohteet 2023:

Saviriihen alueen ja Askolinintien vesijohdon saneeraus

  • Askolinintie karttalinkki
    Kohteessa saneerataan noin 250 metriä vanhaa vesijohtoa.

Työt ovat valmistuneet kohteessa.

  • Saviriihen alue karttalinkki
    Kohteessa saneerataan vanhaa vesijohtoa n. 800 m. 

Työt ovat valmistuneet kohteessa.

Lisätietoja:
Tuusulan Vesi
verkostoinsinööri Hanna Nieminen, hanna.nieminen@tuusula.fi, p. 040 314 3580

 

Kellokoski - Kellokoskentien ja Vanhan Valtatien lounainen osa (karttalinkki)

Kellokosken eteläosassa, Kellokoskentien ja Vanhan Valtatien rajaamalla alueella tutkitaan vesihuoltoverkoston kuntoa ja tehdään saneeraussuunnittelua. Sujutek Oy tekee selvityksiä myös kiinteistöillä. Tutkimukset sijoittuvat pääosin Purotielle, Aholantielle, Taksvärkkikujalle, Vanhalle Valtatielle, Hevomiehentielle, Pestitielle, Torpparintielle ja Päivämiehenkujalle. Tutkittavat kiinteistöt ja alueet on valittu Kellokosken vuotovesiselvityksen perusteella. Tavoitteena on vähentää alueen vuotovesiä jätevesiviemäriin. Samalla saneerataan ne vesijohdot, jotka ovat ikänsä ja materiaalinsa puolesta elinkaarensa loppusuoralla. Niitä kiinteistöjä, joita varsinainen saneeraus koskee, tiedotetaan myöhemmin erikseen tarkemmin.

Varsinaista saneeraustyötä aloitetaan alustavan aikataulun mukaan vuosien 2023-2024 aikana.

Lisätietoja
Tuusulan Vesi, verkostopäällikkö Lassi Jutila, p. 040 3143141
Sujutek Oy Petteri Niemi 040 834 3305

 

 

Tämän lisäksi Tuusulan vesihuoltoliikelaitos parantaa viemäriverkostoa jatkuvasti menetelmällä, joka ei aiheuta kiinteistöillä toimenpiteitä kuin hetkellisesti huuhteluiden aikana. Kiinteistöille jaetaan tiedote ja ohjeet muutamaa päivää ennen huuhtelua.