• Hyvinvoiva lapsi- teema 2019-2020

  • Hyvinvoiva lapsi- teema 2019-2020

  • Hyvinvoiva lapsi- teema 2019-2020

Varhaiskasvatus

Tuusulassa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa, joista perhe voi valita kunnallisen tai yksityisen vaihtoehdon. Kotona hoidettaville lapsille on tarjolla toimintaa varhaiskasvatuksen kerhoissa ja avoimissa perhetuvissa yhdessä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tukea lapsen oppimisen edellytyksiä.

Toimintamme pohjautuu valtakunnalliseen, Tuusulan Varhaiskasvatussuunnitelmaan 2019, Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma 2019 ja TaikaKultsuun 

Tietoa muista Tuusulan kunnan lapsiperheiden palveluista.