Organisaatio

Tuusulan kunnan hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa johtaa pormestari. Pormestari on päätoiminen luottamushenkilö. Tuusulan pormestarina toimii Arto Lindberg.

Kunnan johtava viranhaltija ja operatiivisen toiminnan johtaja on kansliapäällikkö. Kansliapäällikkö johtaa ja kehittää kunnan toimintaa pormestarin alaisuudessa sekä johtaa yleisjohdon ja konsernipalvelujen toimialaa. Tuusulan kunnan kansliapäällikkönä toimii Harri Lipasti.

Kunnan palveluorganisaatio muodostuu seuraavista toimialoista. Niitä johtavat toimialajohtajat.

  • kasvatus- ja sivistystoimiala, kasvatus- ja sivistystoimen johtaja Virpi Lehmusvaara
  • kuntakehityksen ja tekniikan toimiala, kuntakehitysjohtaja Marko Härkönen
  • sosiaali- ja terveystoimiala, sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirjo Vainio
  • yleisjohdon ja konsernipalvelujen toimiala, kansliapäällikkö Harri Lipasti

Toimialat jakautuvat edelleen tulosalueisiin.

Organisaatioon kuuluu myös Tuusulan vesihuoltoliikelaitos, jota johtaa liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari, ja seudullisia palveluyksiköitä.

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kunnanhallituksen konsernijaosto, lautakunnat, jaostot ja johtokunnat. Ne on esitelty kohdassa "Päätöksenteko".