Näin varaat tiloja

Vuorojen varaus

Yksittäisiä vuoroja voi hakea pitkin vuotta. Vakiovuorojen haku on kerran vuodessa seuraavalle kalenterivuodelle. Hakuajat vaihtelevat tilan mukaan, katso tarkemmat ajat eri tilojen varausohjeistuksista.

Tilavarausohjelma

Tuusulan kunnan tilojen varauksia ylläpidetään ja vuoroja haetaan pääsääntöisesti Timmi-tilavarausohjelmassa. Tilavarausohjelmassa pääsee vaivattomasti tarkastamaan tilojen varaustilanteen sekä tekemään varauksen.  

Rekisteröityminen käyttäjäksi

Huom! Timmin rekisteröityminen uusitaan alkaen 2.11.2020. Otamme käyttöön Suomi.fi-tunnistautumisen ohjelman niin vanhoille kuin uusille käyttäjille. Jatkossa tilavarausohjelmaan kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

Haettaessa Timmissä ylläpidettävien tilojen käyttövuoroja, tulee hakijan rekisteröityä ohjelman käyttäjäksi ja tunnistautua alla mainituilla tavoilla.
Käyttäjätunnusten hakijana voi toimia rekisteröityneen yhdistyksen/seuran nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Edellä mainitun hakijan tulee toimittaa nähtäväksi ennen tunnusten hyväksymistä maksimissaan kolme (3) kuukautta vanha yhdistysrekisteriote, josta ilmenee hakijan nimenkirjoitusoikeus. Yhdistysrekisteriotteen toimittaminen voi tapahtua sähköpostin liitetiedostona tai sen voi esittää henkilökohtaisesti käymällä paikan päällä TuusInfossa. Tunnuksia annetaan yhdet per yhdistys/seura.


Yksityiskäyttöön tilojahakeva henkilö tai rekisteröimätön ryhmä, jonka yhteyshenkilönä toimii yksityinen henkilö, voi hakea tunnukset käyttöönsä esittämällä henkilötodistuksen. Henkilötodistus esitetään henkilökohtaisesti käymällä paikan päällä TuusInfossa.
Rekisteröityvällä hakijalla tulee olla käytössään sähköpostiosoite. Käyttäessään Timmi-tilavarausohjelmaa käyttövuorojen hakemisessa hakija antaa suostumuksensa vuoropäätöksen sähköiseen tiedoksiantoon sähköpostitse.

Tunnukset toimitetaan sähköpostitse hakijoille yhdistysrekisteriotteen tai henkilötodistuksen esittämisen jälkeen. Mikäli tunnistautuminen ei toteudu kuukauden kuluessa rekisteröitymishakemuksen tekemisestä, hylätään hakemus ylläpitäjän toimesta.

Hakulomakkeet

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta sähköiseen hakemiseen, käytettävissä on vaihtoehtoisesti paperinen käyttöhakemus.  Lisätietoja eri tilojen paperihakemuksista saat TuusInfosta

Timmin toimivuus

Timmi-tilavarausohjelmisto toimii seuraavilla viimeisimmällä tai viimeisintä edeltävällä selainversiolla: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari ja Opera.
Jos käytössäsi on vanhempi selainversio, suosittelemme käyttämään rekisteröitymisessä ja varaushakemuksen teossa toista laitetta tai päivittämään selaimeen uudemman version ennen ohjelmiston käyttöä.

Muu hakutapa 

Kaikki tilat eivät ole varattavissa sähköisesti. Eri tilojen osalta on käytössä useita erilaisia varaustapoja, jotka vaihtelevat tilakohtaisesti.

Alla on lueteltu varattavat tilat toimialueittain. Otsikoiden linkeistä pääset tutustumaan eri toimialojen ja tilojen varauskäytäntöihin. 

Kirjaston varattavat tilat

Pääkirjastossa on kaksi kokoushuonetta Einari ja Laura, joita voi varata esim. yhdistysten ja seurojen käyttöön. Kokoushuoneiden varaustilannetta voi tiedustella kirjaston asiakaspalvelusta.

Koulutilojen ilta- ja viikonloppukäyttö

Käyttövuoroja voivat hakea kunnan omat toiminnot, kansalaisopistot, rekisteröidyt urheiluseurat, yhdistykset ja yhteisöt, yksityiset henkilöt sekä rekisteröimättömät ryhmät.

Koulujen tilat varataan ensisijaisesti sähköisen tilanvarausohjelman kautta. Keittiötilojen käytöstä saat lisätietoja ruokapalvelupäällikkö Kirsi Hanskilta.

Vapaa-aikapalveluiden liikuntapaikan varaus

Tiloja ja suorituspaikkoja luovutetaan ensisijaisesti tuusulalaisille yhdistyksille ja yhteisöille. Eri liikuntapaikkojen vuorojen hakutapa vaihtelee tilakohtaisesti.

Nuorisotilat

Nuorisotiloja voi vuokrata nuorisotalotoiminnan ulkopuolisina aikoina erilaisiin kokoontumisiin. Tilavaraustiedusteluihin vastaavat talokohtaiset nuoriso-ohjaajat tai muu yhteyshenkilö.

Yhteisötilat

Yhteisötilat on perustettu mahdollistamaan asukkaiden ja yhteisöjen kokoontumiset ja yhdessä tekeminen. Yhteisötilat ovat maksutta varaajien käytössä.

Tilat varataan ensisijaisesti sähköisen tilanvarausohjelman kautta.