Peltokaari

3470E_ilmakuva

Asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.11.2011 ja päätös on saanut lainvoiman.

Kaava-alueen kuvaus

Peltokaaren kaava-alue sijaitsee Jokelan keskustan tuntumassa välittömästi Helsinki-Tampere-pääradan sekä Jokelantien koillispuolella. Alueelta on Jokelan asemalle matkaa n. 0,8 km. Länsi- ja eteläreunaltaan kaava-alue rajautuu päärataan ja Jokelantiehen, Jokelan keskustan asuinkortteleihin sekä Jokelan vankilan kortteliin. Kaava-alueen pohjoisrajan muodostaa Tiensuuntie ja sen varren erillispientalorakentaminen. Idässä kaava-alue rajautuu metsä- ja peltoalueisiin. Kaava-alueen pinta-ala on n. 68,5 ha, ja alue on osin Tuusulan kunnan ja osin yksityisessä omistuksessa. Kaava-alue on pääasiassa rakentamatonta, tasaista peltoaukeaa. Alueella on myös jonkin ver­ran harvaa omakotiasutusta.

 

Asemakaavamateriaali

 

 Kaavaselostus

LIITE_1A_Kaavakartta

LIITE_1B_Merkinnät

LIITE_1C_Nimiö

LIITE_2_Mitoitustiedot

LIITE_3_Havainnekuva

LIITE_4_OAS

LIITE_5_Meluselvitys

LIITE_6_Puutarhakaupungin_ideasuunnitelma

LIITE_7_Liikenne-ennuste_2025

LIITE_8_Melu-_ja_tärinäselvitys_2005

LIITE_9_Pääradan_alikulkusuunnitelma

LIITE_11_Aloitusvaiheen_viranomaisneuvottelu_muistio

LIITE_12_RHK_muistio

LIITE_14a_Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet

LIITE_14b_Tärinävastine

LIITE_15_Siltasuunnitelman_tarkastuskertomus_VR

LIITE_16a_lisäraiteiden alustava yleissuunnitelma

LIITE_16b_lisäraiteiden alustava yleissuunnitelma

LIITE_17a_Yleissuunnitelma_Vesihuolto

LIITE_17b_Yleissuunnitelma_Hulevedet

LIITE_19_näkymäkuva alueelle

 
 

 Rakentamisohjeet

 

Rakentamisohjeet (korttelit 6408-6411, pohjoinen alue) ja tämän liite.

Rakentamisohjeet (korttelit 6412-6439, eteläinen alue)

Lisätietoja