Peltokaari

3470E_ilmakuva

Asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.11.2011 ja päätös on saanut lainvoiman.

Kaava-alueen kuvaus

Peltokaaren kaava-alue sijaitsee Jokelan keskustan tuntumassa välittömästi Helsinki-Tampere-pääradan sekä Jokelantien koillispuolella. Alueelta on Jokelan asemalle matkaa n. 0,8 km. Länsi- ja eteläreunaltaan kaava-alue rajautuu päärataan ja Jokelantiehen, Jokelan keskustan asuinkortteleihin sekä Jokelan vankilan kortteliin. Kaava-alueen pohjoisrajan muodostaa Tiensuuntie ja sen varren erillispientalorakentaminen. Idässä kaava-alue rajautuu metsä- ja peltoalueisiin. Kaava-alueen pinta-ala on n. 68,5 ha, ja alue on osin Tuusulan kunnan ja osin yksityisessä omistuksessa. Kaava-alue on pääasiassa rakentamatonta, tasaista peltoaukeaa. Alueella on myös jonkin ver­ran harvaa omakotiasutusta.

 

Asemakaavamateriaali

 

 Kaavaselostus

LIITE_1A_Kaavakartta

LIITE 1B Merkinnät

LIITE 1C Nimiö

LIITE 2 Mitoitustiedot

LIITE 3 Havainnekuva

LIITE 4 OAS

LIITE 5 Meluselvitys

LIITE 6 Puutarhakaupungin ideasuunnitelma

LIITE 7 Liikenne-ennuste 2025

LIITE 8 Melu- ja tärinäselvitys 2005

LIITE 9 Pääradan alikulkusuunnitelma

LIITE 10 OAS mielipiteet

LIITE 11 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu muistio

LIITE 12 RHK muistio

LIITE 13 Luonnosvaiheen vastineet

LIITE 14a Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet

LIITE 14b Tärinävastine

LIITE 15 Siltasuunnitelman tarkastuskertomus VR

LIITE 16a lisäraiteiden alustava yleissuunnitelma

LIITE 16b lisäraiteiden alustava yleissuunnitelma

LIITE 17a Yleissuunnitelma Vesihuolto

LIITE 17b Yleissuunnitelma Hulevedet

LIITE 18a maankäyttösopimus

LIITE 18b maankäyttösopimus

LIITE 19 näkymäkuva alueelle

 
 

 Rakentamisohjeet

 

Rakentamisohjeet (korttelit 6408-6411, pohjoinen alue) ja tämän liite.

Rakentamisohjeet (korttelit 6412-6439, eteläinen alue)

Lisätietoja