Rajalinnan työpaikka-alue II

 

rajalinna_havainne

Asemakaava on lainvoimainen 15.7.2014

Asemakaava on hvyäksytty kuntakehityslautakunnassa 14.5.2014 § 53.

Asemakaava on hyväksytty kunnanhallituksessa 26.5.2014 § 272. 

Asemakaava on hyväksytty valtuustossa 9.6.2014 § 80.

Kaavoituksen tavoitteena on laajentaa Rajalinnan työpaikka-aluetta etelään Kellokosken osayleiskaavan mukaisesti. Kaavoituksen tavoitteena on parantaa ja monipuolistaa Kellokosken ja Pohjois-Tuusulan palveluja ja saavutettavuutta sekä lisätä alueen työpaikkoja.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut MRA 27 §:n mukai­sesti nähtä­villä 6.2.-10.3.2014 vä­lisenä aikana.

Yhteystiedot

 

Liitteet:

Kaavaselostus

Kaavakartta

OAS

Liikenneselvitys

Kaupallinen selvitys

Tärinäselvitys

Luonnospalaute ja vastineet

Ehdotuspalaute ja vastineet

Havainnekuva

Rakennustapaohjeet

Asemakaavan seurantalomake