TÄHKÄPÄÄ, ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaavamuutoksella levennettiin jalankululle varattua katua sekä muutettiin kaksi AP-tonttia kahdeksi AO-tontiksi ja yhdeksi AP-tontiksi. 

 

Kaavamateriaali

kaavakartta

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 20.9.-5.10.2012 välisenä aikana.

Kaavaehdotus (KKL 16.10.2013 § 84, KHALL 21.10.2013 § 398) oli nähtävillä 31.10.-2.12.2013.

Kuntakehityslautakunta hyväksyi Tähkäpään asemakaavamuutoksen kokouksessaan 22.1.2014 § 4.

 

Yhteystiedot