Seitsemän Veljeksen vaellusreitti

Maakunnallinen Seitsemän veljeksen vaellusreitti kulkee Helsingistä Vantaan ja Tuusulan kautta Nurmijärvelle ja edelleen Hyvinkäälle. Aleksis Kiven luoman veljessarjan mukaan nimetty 80-kilometrinen retkipolku tarjoaa lähiseudun asukkaille lähellä sijaitsevan ulkoilureitin. Tuusulassa olevaa vanhaa reittiosuutta ei ole koskaan kiinteästi merkitty maastoon, jonka vuoksi sen käyttö on ollut käytännössä olematonta. Vanha linjaus jää osittain myös kiviainesten ottoalueelle. Reitin vanhaan linjaukseen voi tutustua alla olevasta linkistä.

Kylästä kylään -teemalla

Vaellusreitin kehittämistarpeen johdosta Tuusulan kunta teetti vuonna 2014 esiselvityksen, jonka pohjalta laadittiin luonnos uudesta mahdollisesta reitistä. Reitti kulkisi muutaman kilometrin nykyisen reitin itäpuolella tuoden reitin paremmin asutusalueiden ja julkisen liikenteen ulottuville. Vaellusreitti voisi kulkea noin neljän kilometrin osina teemalla "kylästä kylään". Esiselvityksen voi lukea kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Uuden reitin linjausta suunnitellaan

Tuusulan kunta järjesti kesäkuussa kaksi tilaisuutta maanomistajille, 3.6. ja 5.6.2014. Näissä tilaisuuksissa esille tuotuja kommentteja ja kehitysideoita hyödynnetään jatkosuunnittelussa ja osana yleiskaavan valmistelua. Valmistelussa käytettävä karttamateriaali on samansisältöinen yleiskaavaluonnoksen kanssa.

Seitsemän Veljeksen Vaellusreitin uusi linjausluonnos on myös Tuusulan yleiskaava 2040 luonnoksessa sekä Viheraluestrategiassa, joten reitin suunnitteluun voi antaa palautetta normaalin palautekäytännön kautta:

Tuusulan yleiskaavaluonnos tuli nähtäville 11.8. - 30.9.2014 kunnan­talon kaavoi­tuk­seen. Kaavaan ja taustamateriaaleihin voi tutustua kunnan kotisivuilla www.tuusula.fi > Kaavat, kartat ja mittaus > Yleiskaava 2040. 

TUUSULAN YLEISKAAVA 2040 OLI NÄHTÄVILLÄ 11.8. - 30.9.2014

Kaavanäyttelyt järjestettiin:

  • Hyrylä, kunnantalon Valtuustosali ti 2.9. klo 14 - 20
  • Jokela, Jokela-talo to 11.9. klo 16 - 20
  • Kellokoski, lukion tilat ke 17.9. klo 16 - 20

linkki:Tuusulan yleiskaava 2040 infosivu

Otamme vastaan kehittämisehdotuksia

Kaikki Seitsemän Veljeksen vaellusreittiin liittyvät kysymykset, kehittämisideat ja kommentit ovat tervetulleita. Lisätietoja asiasta antavat liikuntapäällikkö Risto Kanerva, risto.kanerva@tuusula.fi ja kaavasuunnittelija Katja Gräsbeck, katja.grasbeck@tuusula.fi.

Seitsemän Veljeksen vaellusreitti ESISELVITYS

Seitsemän Veljeksen vaellusreitti NYKYINEN
(Tuusulan osuus, katkoviivalla muutettu reitin linjaus, josta ei ole tehty ulkoilureittitoimitusta)

Seitsemän Veljeksen vaellusreitti, POHJAEHDOTUS UUSI
(Tuusulan osuus, ehdotettu ja suunnittelun pohjana oleva linjausluonnos)

Seitsemän Veljeksen vaellusreitti Tuusula, oikeusvaikutuksia
(Ulkoilureitin suunnitteluun askelmerkkejä)

LIIKUNTAPALVELUT