Koulutilojen käyttö loma-aikoina

Koulujen loma-aikoina koulutilojen käyttö on mahdollista sovittaessa siitä ao. koulun rehtorin kanssa.

 • Loma-aikojen käyttäjien tulee nimetä seura/yhdistys/muu yhteisökohtainen yhteyshenkilö/henkilöt, jotka tarkastavat jokaisen ryhmänsä käytön päätteeksi tilojen siisteyden.
  • Yhteyshenkilön/henkilöiden yhteystiedot tulee olla koulun tiedossa.
 • Kun loma-ajan käyttövuoroista on sovittu (käyttövuoron päivämäärä, kellonaika, yhteyshenkilö), on tällöin koulun tiedossa myös loma-ajan viimeisen vuoron ajankohta käyttäjineen.
  • Kyseisen vuoron varanneen käyttäjäryhmän yhteyshenkilön on varmistettava tilojen kuntoon saattaminen ennen koulutoiminnan jatkumista.
  • Koulu varmistaa käyttäjäryhmille viimeisen edellä mainitun vastuullisen käyttäjän, joka kokoaa loma-ajan käyttöjen päätteeksi tilannetiedon koululle.
  • Siivoukselle tulee varata aikaa käytön päätteeksi jo käyttövuoron hakuvaiheessa.
 • Loma-aikojen käytöissä tulee noudattaa seuraavia siivoukseen liittyviä periaatteita:
  • Siivous ei kuulu käytettävästä tilasta perittävään maksuun tai maksuttomissa vuoroissa käyttövuoroon vaan käyttäjän on itse huolehdittava tilojen siivouksesta.
  • Siivous tarkoittaa käytettyjen tilojen pintapuolista siistimistä, roskien poisviemistä ja tilojen jättämistä siihen kuntoon, että koulutoiminta on jatkettavissa loma-ajan jälkeen tilassa ilman erillistä siivousta. Siivoustoiminta jatkuu kunnan puolelta normaalin koulutoiminnan puitteissa.
  • Koulu tarkastaa, ovatko tilat siistit loma-ajan käytön jälkeen. Mikäli tilat ovat jääneet likaisiksi tai epäsiisteiksi, koulu ottaa yhteyttä tilojen käyttäjiin sopiakseen siivouksesta
 • Jos loma-aikoina ilmenee luvatonta käyttöä, johtaa se kyseisen käyttäjäryhmän loma-aikojen vuorojen määräaikaiseen käyttökieltoon.