A

Vallun työpaikka-alue

Vallu2


Suunnittelualue sijoittuu Jokelan taajaman länsipuolelle Ridasjärventien varteen. Alue on kooltaan noin 30 ha.

Vallun työpaikka-alueen asemakaava on hyväksytty ja lainvoimainen.

Kaavamateriaali

SELOSTUS Vallun alue 15092015    
Liite 1, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 15.4.2014    
liite 2, Oasin palaute    
Liite 3 , Luonnospalaute    
Liite 4, Ehdotuspalaute    
Liite 5, Liikenneselvitys HVä 20140605    
Liite 6,  Tuusulan Vallun alueen luontoselvitys, 30.12.2014    
3553 Liite 7, Kaavakartta 3000, 23.9.2015    
3553 Liite 7, Kaavakartan määräykset , 23.9.2015    
3553 Liite 7,  Kaavakartan määräykset, 23.9.2015    
3553 Liite 8, Havainnekuva, 23.9.2015    
Liite 9,  Vallun rakennustapaohjeet    

Liite 10, Talousvaikutukset

 

 

Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Jaana Pohjola

p. 040 314 3521.