Jokelan keskusta III

 

3430 Jokelan keskusta III katunäkymä

Asemakaavan muutoksella määritellään Jokelan keskustassa olevien rakentamattomien kortteleiden rakentamisen tapa ja tehokkuus sekä tarkistetaan muutamien jo rakennettujen, lähinnä liikekäytössä olevien kortteleiden ja tonttien käyttötarkoitukset ja tonttitehokkuudet. Lisäksi muutetaan alueen liikennejärjestelyjä siten, että ajo asuinkortteleihin tulee uuden katuosuuden, Raidetien, kautta ja Asemanraitista tulee kevyelle liikenteelle varattu katu. Asemakaavan toteutuessa näkyvin muutos ympäristössä on nykyisellään tyhjinä olevien kortteleiden rakentuminen ja keskustan taajamakuvan eheytyminen sekä em. liikennejärjestelyjen muutokset. Kerrosluvut vaihtelevat kahdesta neljään. Suunnitelman lähtökohtana on toteuttaa Jokelan puutarhakaupunki -ideasuunnitelman ajatuksia.

Kaavassa on käytetty Jokelan osayleiskaavan mukaista mitoitusta. Kaava-alueen pinta-ala on 3,46 ha. Kerrosalaa on alueelle tulossa asemakaavaehdotuksen mukaan noin 21 400 k-m², jossa on lisäystä ajantasakaavan osoittamaan kerrosalaan noin 10 900 k-m². Uudisrakentaminen lisää alueen asukasmäärää arviolta noin 350-400 hengellä.

Kaavamateriaali

Kaavaselostus

Kaavakartta ja -määräykset

Kaavan havainnekuva

Viistoilmakuvasovitus

Melu ja tärinäselvitys

 

Yhteystiedot