Tuusulan yleiskaava 2040

Yleiskaava laaditaan koko Tuusulan kunnan alueelle. Yleiskaavasta on tarkoitus laatia strateginen ja maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka tavoitevuosi on 2040. Nykyinen yleiskaava 2010 on oikeusvaikutukseton ja monilta osiltaan vanhentunut. Oikeusvaikutukseton yleiskaava ohjaa päätöksentekoa, mutta vasta oikeusvaikutteinen yleiskaava on lain mukaan sitova. 

 

Kunnanhallitus päätti 2.6.2014 291 § asettaa Tuusulan yleiskaava 2040 luonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten ja pyytää yleiskaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot.

NÄHTÄVILLÄOLOAIKA 11.8. - 30.9.2014

Kaavanäyttelyt järjestetään:

Hyrylä, kunnantalon Valtuustosali ti 2.9. klo 14 - 20

Jokela, Jokela-talo to 11.9. klo 16 - 20

Kellokoski, lukion tilat ke 17.9. klo 16 - 20

Tervetuloa!

 

Nähtävillä olevat aineistot: 

 Rakennetun kulttuuriympäristö inventointi -luonnoksen kohteisiin voit tutustua kartalla.

  Yleiskaavaprosessin vaiheet

 Tavoite- ja valmisteluvaihe 2010

 • OAS nähtävillä & Tulevaisuuden Tuusula 2040-kysely 1.2.-1.3.2010
 • Kunnanhallituksen seminaari 11.2.2010
 • Yleisötilaisuudet ja teematyöpajat helmi-maaliskussa 2010
 • Selvityksiä laaditaan
 • Asetetaan tavoitteet ja laaditaan rakennemalleja
 • Kunnanhallitus & kuntakehitysryhmä ideoi ja ohjaa
 • Yleiskaavatyöryhmä tekee käytännön työtä
 • Asiantuntijateematyöpajoja järjestetään

 Rakennemallivaihe 2011

 • Laaditaan selvityksiä, päivitetään OAS
 • Vaikutusten arviointia
 • Tavoitteet ja rakennemalli kaavoituslautakuntaan ja kunnanhallitukseen.
 • Rakennemalli ja tavoitteet nähtävillä 26.9. - 28.10.2011
 • Tutustu yleisötilaisuuksien muistioon täällä 
     

Rakennemallin valinta luonnosvaiheeseen 

Valtuusto päätti kokouksessaan 13.5.2013, että yleiskaavaluonnos valmistellaan rakennemalli A2, Keravan suunnan pohjalta huomioiden Ristikydön alueen taajamien reservialueena. Pöytäkirja

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 18.12.2013 Uudenmaan ELY-keskuksessa. Muistio. 

 Luonnosvaihe - juuri nyt!

 • Yleiskaava 2040 -luonnos on laadittu rakennemalleista saadun palautteen ja valtuuston päätöksen pohjalta
 • Yleiskaavaluonnosta käsiteltiin kuntakehityslautakunnassa ja kunnanhallituksessa
 • Kunnanhallitus päätti 2.6.2014 291 § asettaa Tuusulan yleiskaava 2040 luonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten ja pyytää yleiskaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot.
 • Yleisötilaisuudet järjestetään syksyllä 2014

 Ehdotusvaihe - tulossa 2014-2015

 • Yleiskaavaehdotus luonnoksesta saadun palautteen pohjalta
 • Kaavoituslautakunta ja kunnanhallitus käsittelevät luonnospalautteen, asetetaan ehdotus nähtäville
 • Ehdotus nähtävillä 30 vrk, jona aikana yleisötilaisuus ja lausunnot
 • Viranomaisneuvottelu
 • Laaditaan vastineet muistutuksiin
 • Mahdolliset muutokset kaavaehdotukseen

 Hyväksymis- ja voimaantulovaihe 2015

 • Kaavoituslautakunta ja kunnanhallitus käsittelevät
 • Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto
 • Hyväksymisestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kaavan nähtävillä olleessa pyytäneet
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen
 • Kaava tulee voimaan valitusajan jälkeen

Netland-tuotantoa