Tuusulan yleiskaava 2040

 
 

Kunnanhallitus päätti 2.6.2014 291 § asettaa Tuusulan yleiskaava 2040 luonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten ja pyytää yleiskaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot.

Yleiskaava 2040 -luonnos  

 NÄHTÄVILLÄOLOAIKA 11.8. - 30.9.2014

Kaavanäyttelyt järjestetään:

Hyrylä, kunnantalon Valtuustosali ti 2.9. klo 14 - 20

Jokela, Jokela-talo to 11.9. klo 16 - 20

Kellokoski, lukion tilat ke 17.9. klo 16 - 20

Tervetuloa!

 Yleiskaava 2040 luonnoksen kansi

Yleiskaava laaditaan koko Tuusulan kunnan alueelle. Yleiskaavasta on tarkoitus laatia strateginen ja maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka tavoitevuosi on 2040. Nykyinen yleiskaava 2010 on oikeusvaikutukseton ja monilta osiltaan vanhentunut. Oikeusvaikutukseton yleiskaava ohjaa päätöksentekoa, mutta vasta oikeusvaikutteinen yleiskaava on lain mukaan sitova.

  Yleiskaavaprosessin vaiheet

 Tavoite- ja valmisteluvaihe 2010

 • OAS nähtävillä & Tulevaisuuden Tuusula 2040-kysely 1.2.-1.3.2010
 • Kunnanhallituksen seminaari 11.2.2010
 • Yleisötilaisuudet ja teematyöpajat helmi-maaliskussa 2010
 • Selvityksiä laaditaan
 • Asetetaan tavoitteet ja laaditaan rakennemalleja
 • Kunnanhallitus & kuntakehitysryhmä ideoi ja ohjaa
 • Yleiskaavatyöryhmä tekee käytännön työtä
 • Asiantuntijateematyöpajoja järjestetään

 Rakennemallivaihe 2011

 • Laaditaan selvityksiä, päivitetään OAS
 • Vaikutusten arviointia
 • Tavoitteet ja rakennemalli kaavoituslautakuntaan ja kunnanhallitukseen.
 • Rakennemalli ja tavoitteet nähtävillä 26.9. - 28.10.2011
 • Tutustu yleisötilaisuuksien muistioon täällä 
     

 Tutustu rakennemallivaiheen aineistoon:

I OAS

II Tavoitteet ja lähtökohdat

III Rakennemallit: rakennemalliraportti - rakennemallikartat 4 kpl  - rakennemallien teemakartat 

Liiteraportit:

I a Mielipiteet OAS:sta

II a Lähtökohdat

II b Tuusulan viheralueet

II c Viheraluekysely

II d Tulevaisuuden Tuusula 2040

II e Työpajakoosteet

III a Yleiskaavan rakennemallit virkamiestyöpajassa 

III b Rakennemallit valtuustoseminaarissa 

 

Selvitykset:

Maisemaselvitys (PDF, 12 MT)

Maisemaselvityksen liitteet

Etelä-Hyrylä Maisemakuva ja maiseman lähtökohtia (A3, pdf) Maiseman arvot (A3, pdf) Luokittelu (A3, pdf)

Luoteis-Hyrylä Maisemakuva ja maiseman lähtökohtia (A3, pdf) Maiseman arvot (A3, pdf) Luokittelu (A3, pdf)

Annivaara Maisemakuva ja maiseman lähtökohtia (A3, pdf) Luokittelu (A3, pdf)

Purola Maisemakuva ja maiseman lähtökohtia (A3, pdf) Luokittelu (A3, pdf)

Nuppulinna Maisemakuva ja maiseman lähtökohtia (A3, pdf) Luokittelu (A3, pdf)

Länsi-Jokela Maisemakuva ja maiseman lähtökohtia (A3, pdf) Luokittelu (A3, pdf)

Luontoselvitys

Luontoselvitys (2011, Luontotieto Keiron Oy) Luontoselvityksen liitekartat1-17

 

     

Rakennemallin valinta luonnosvaiheeseen

Luonnosvaiheeseen esitetään valittavaksi mallia A2, Hyrylä-Kerava

Rakennemallin valintaa käsittelee kuntakehityslautakunta, kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto

Yleiskaavaluonnos valmistellaan vuoden 2013 aikana

Liiteraportit:

III c Rakennemallien liikennearviointi

III d Lausunnot ja vastineet rakennemalleista

III e Perustelut rakennemallin valintaan

Valtuusto päätti kokouksessaan 13.5.2013, että yleiskaavaluonnos valmistellaan rakennemalli A2, Keravan suunnan pohjalta huomioiden Ristikydön alueen taajamien reservialueena. Pöytäkirja

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 18.12.2013 Uudenmaan ELY-keskuksessa. Muistio. 

 Luonnosvaihe

 • Yleiskaava 2040 -luonnos on laadittu rakennemalleista saadun palautteen ja valtuuston päätöksen pohjalta
 • Yleiskaavaluonnosta käsiteltiin kuntakehityslautakunnassa ja kunnanhallituksessa
 • Kunnanhallitus päätti 2.6.2014 291 § asettaa Tuusulan yleiskaava 2040 luonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten ja pyytää yleiskaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot.
 • Yleisötilaisuudet järjestetään syksyllä 2014

 Ehdotusvaihe 

 • Yleiskaavaehdotus luonnoksesta saadun palautteen pohjalta
 • Kaavoituslautakunta ja kunnanhallitus käsittelevät luonnospalautteen, asetetaan ehdotus nähtäville
 • Ehdotus nähtävillä 30 vrk, jona aikana yleisötilaisuus ja lausunnot
 • Viranomaisneuvottelu
 • Laaditaan vastineet muistutuksiin
 • Mahdolliset muutokset kaavaehdotukseen

 Hyväksymis- ja voimaantulovaihe 

 • Kaavoituslautakunta ja kunnanhallitus käsittelevät
 • Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto
 • Hyväksymisestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kaavan nähtävillä olleessa pyytäneet
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen
 • Kaava tulee voimaan valitusajan jälkeen

Netland-tuotantoa