Rakentaminen

rakentamisen etusivukuvaRakennusvalvonta on viranomaistoimintaa. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakentamista ja kaavojen noudattamista sekä osaltaan valvoa rakennettua ympäristöä. Rakentamista ja rakentamisen valvontaa säätelevät maakäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus sekä useat säädökset ja määräykset.

 

Näiltä sivuilta löydät runsaasti käytännön tietoa rakentamisesta niin luvan hakemisen ja rakennusaikaisen valvonnan kannalta kuin ajankohtaisraportteina. Saat ajantasaista tietoa mm. Tuusulan rakennusvalvonnan toiminnasta olitpa sitten ensikertalainen pientalorakentaja tai rakennusalan ammattilainen.

 


Sähköiset lupahakemukset

Toivomme, että jätät meille luvan vireille sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Tällöin on tärkeää, että pääsuunnittelija hoitaa hakemuksen osalta suunnitelmien liittämisen. Suunnitelmien liittämisessä tulee huomioida, että ne on liitetty lukusuunnassa, väärinpäin liitettyjä liitteitä emme hyväksy. Myös piirustuksen koko, mittakaava sekä sisältö tulee määrittää jokaisen piirustuksen osalta. Hakija voi kyllä perustaa hankkeen ja täyttää perustiedot, jonka jälkeen pääsuunnittelija ja muut suunnittelijat hoitavat hakemuksen muut osiot. Näin hakemuksen käsittely nopeutuu.

Voit myös jättää rakentamiseen liittyvät kyselyt neuvontapyyntöinä, työnjohtajahakemuksen sekä puiden kaatamiseeen liittyvät kyselyt Lupapisteen kautta.

Pikaopas Lupapisteen käyttöön

Lisätietoa sähköisistä lupahakemuksista


 

 


Netland-tuotantoa