Byte av plats inom småbarnsfostran

Om du vill ansöka om en annan vårdplats inom den kommunala enheten inom småbarnsfostran, gör en anmälan om ändring via eDaisy senast i början av mars. Du kan fråga servicehandledaren hur platssituationen ser ut i den enhet inom småbarnsfostran eller det område som du önskar.

I första hand genomförs flytt av barn från familjedagvård och skiftvård till daghem. I regel flyttas 4-5-åringar från familjedagvård.

Önskemål om flytt tas i beaktande enligt närserviceprincipen. Om avståndet mellan daghemmen är under 3 km, tas flytten inte i beaktande utan grundad orsak (syskon, transportsvårigheter dvs. s familjen har ingen bil till sitt förfogande).