•   Vård av barn i hemmet

Vård av barn i hemmet

Om du efter perioden med föräldrapenning vill stanna hemma för att ta hand om ditt barn/dina barn i hemmet finns en möjlighet att ansöka om Hemvårdsstöd

Om du vill anställa en vårdare i hemmet ensam eller tillsammans med en annan familj, har du/ni möjlighet att få Privatvårdsstöd
    

Du och barnet har möjlighet att delta i öppen verksamhet inom småbarnsfostran, även om ni får Hemvårdsstöd eller Privatvårdsstöd.