•   Vård av barn i hemmet

Ta hand om ditt barn hemma

  • Om du vill stanna hemma för att ta hand om ditt/dina barn efter föräldrapenningperioden, har du möjlighet att få hemvårdsstöd
  • Om du vill anställa en barnskötare i hemmet ensam eller med någon annan familj, har du/ni möjlighet att få privatvårdsstöd.

Du har möjlighet att delta i verksamheten inom den öppna småbarnsfostran med ditt barn, även om du får hemvårdsstöd.