•   Skolor och utbildning

Skolor och utbildning

I Tusby består god inlärning och välmående skolor av att eleven behärskar nödvändiga färdigheter och kunskap samt av delaktighet, gemenskap och flexibla undervisningssystem.  

Våra kommunala skolor i Tusby  

  • 13 skolor som erbjuder grundläggande undervisning för klasserna 1-6, av dessa är en svenskspråkig: Klemetskog skola 
  • två skolor som ger grundundervisning för klasserna 7-9 
  • tre enhetsskolor som ger grundundervisning för klasserna 1-9 
  • en sjukhusskola
  • ett gymnasium med tre enheter: Hyrylä, Jokela och Kellokoski


Svenskspråkig utbildning 

Svenskspråkig utbildning för klasserna 1-6 erbjuds av Klemetskog skola i södra Tusby. Skolan jobbar med tre sammansatta klasser. Förskolan jobbar i samband med skolan. Närmaste svenskspråkigt högstadium och gymnasium ligger i Vanda.  

Du kanske är intresserad av följande!

Yrkesinstitutet Prakticum erbjuder svenskspråkig yrkesutbildning i Helsingfors. Tusby hör till samkommunen för yrkesutbildning i Mellersta Nyland, Keuda (på engelska). Läroanstalten inom området för social- och hälsovård och Pekka Halonens akademi ligger inom Tusby kommuns gränser. Inom kommunens gränser tillhandahålls undervisning också av musikinstitutet Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto (på finska), Försvarsmakten samt Tusby och Jokela medborgarinstitut. 

För ytterligare information

Markus Torvinen, undervisningschef
Tel. +358 40 314 3410