Navigatorn Tusby

Navigatorn Tusby är en kostnadsfri servicepunkt för Tusbybor under 30 år. På Navigatorn får du rådgivning, handledning och coachning som passar just din situation. Oavsett om ditt ärende gäller karriärplanering, sysselsättning, utbildning, livshantering, välbefinnande, sociala relationer, boende eller hantering av ekonomin kan vi hjälpa dig framåt. Kom förbi eller ring på numret 040 314 2221 (även WhatsApp) så kan vi tillsammans fundera på de bästa lösningarna för dig.

Startverkstad

Startverkstadens verksamhet riktar sig till Tusbybor i åldrarna 16 till 29 år som saknar en arbets- eller studieplats och behöver stöd för planeringen av sin framtid och hanteringen av sin vardag. Vi upprättar en egen personlig plan och sätter upp individuella mål för var och en av ungdomar som deltar i startverkstaden. Vi kommer överens om längden av verkstadsperioden individuellt, och deltagarna får i regel arbetsmarknadsstöd för de dagar de deltar i startverkstaden. På verkstaden behandlar vi olika teman med hjälp av metoderna för coachning i grupp eller individuellt. Temana omfattar sysselsättning, studier, boende och vardag, välbefinnande samt styrkor och resurser.

Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande ungdomsarbete söker tillsammans med de unga lösningar på problem och frågor och hjälper dem att hitta just de tjänster som de behöver. Den primära målgruppen för uppsökande ungdomsarbete är ungdomar under 29 år som står utanför utbildnings- eller arbetsmarknaden eller som behöver stöd för att nå de tjänster som de behöver.

Uppsökande ungdomsarbete är frivilligt och bygger på samarbete med de unga.

Uppsökande ungdomsarbete inleds i första hand på grundval av uppgifter från den unga personerna själva och deras egen bedömning av sitt stödbehov. Uppsökande ungdomsarbete kan också inledas på grundval av uppgifter från andra myndigheter.