Privatvårdsstöd

Vårdnadshavare för barn under skolåldern har möjlighet att välja privatvårdsstöd för barnets småbarnsfostran, då barnet placeras hos en privat vårdgivare godkänd av kommunen.

Vårdgivaren kan vara

  • ett privat daghem eller en privat lekskola
  • ett privat gruppfamiljedaghem
  • en privat familjedagvårdare
  • en barnskötare anställd i hemmet

Ansökan om en plats inom småbarnsfostran

  1. Privat småbarnsfostran söks genom att själv kontakta den privata tjänsteleverantören som beslutar om valet av barn.
  2. Tjänsteleverantören och barnets vårdnadshavare tecknar ett skriftligt avtal om småbarnsfostran.