Privatvårdsstöd

Du har möjlighet att välja privatvårdsstöd för att ordna barnets dagvård om en av kommunen godkänd privat dagvårdsproducent sköter barnet.  

En dagvårdsproducent kan vara:

  • ett privat daghem, gruppfamiljedaghem eller lekskola,
  • privat familjedagvårdare
  • vårdare som står i arbetsförhållande till familjen  

Ansökan om stöd

Ansökan om privatvårdsstöd och tillägg gör man hos Fpa genom att fylla i blanketterna Ansökan om stöd för privat vård av barn, Fpa (WH1) och Utredning - stöd för privat vård av barn - dagvårdsproducent (WH 2).

När du har fått ett beslut om privatvård från Fpa, kan du ansöka om kommuntillägg hos din kommun om ditt barn får heltidsvård. Kommuntillägget söker du via de elektroniska tjänsterna. Även eventuella förändringar anmäls via de elektroniska tjänsterna. Privatvårdsstödet och kommuntillägget betalas ut till den privata dagvårdsproducenten.

Om det inte finns möjlighet att fylla i blanketten elektroniskt, kontakta handledaren för småbarnsfostran Vesa Joronen.

Ytterligare information:
Privat familjedagvård och avlönad vårdare i hemmet:
Paula Tuulaniemi

Privat daghemsvård och gruppfamiljedaghem:
Vesa Joronen

Privatvårdsstödet från och med den 1 januari 2016:

Vårdform

Vårdpenning (Fpa)
  mån/barn

Vårdtillägg
  (Fpa)
  mån/barn
  (inkomstrelaterad)

Kommuntillägg/ersättning   för köpt förskoleundervisning
  mån/barn
  (heltidsvård)

Privat familjedagvård

173,74 €

0-146,11 €

217 €

Avlönad vårdare i hemmet

173,74 €

0-146,11 €

308 €

Gruppfamiljedagvård

173,74 €

0-146,11 €

378 €

Privat daghemsvård

173,74 €

0-146,11 €

600€ /under 3 år
  360 € / 3-6 år
  560 €/ förskoleundervisning + kompletterande dagvård
  400 €/ köpt förskoleundervisning

 

Barn i förskoleåldern

Om barnet deltar i den förskoleundervisning som kommunen anordnar på deltid vid sidan om privat vård ett år före skolstart eller börjar grundskolan som sexåring, betalas vårdpenning ut på 63,93 €/ mån samt hälften av vårdtillägget. För den som deltar i avgiftsfri förskoleundervisning och som dessutom behöver dagvård, utbetalas kommuntillägg om 40 % av kommuntillägg för heldagsvårdsstödet.

Deltidsvård

För de barn som har dagvård på deltid (max 5 timmar/dag) eller deltid per vecka (antal vårddagar 10-17/mån) betalas 40 % ut av kommuntillägget som är i enlighet med vårdformen, med förutsättningen att barnet är berättigat till vårdpenning för privatvårdsstöd.

Syskontillägg

Om det finns fler än två barn i familjen som omfattas av stöd, betalas syskontillägg för familjens tredje barn samt därefter kommande barn. Detta tillägg ansöker man om i samband med kommuntillägget.  

Avsluta stöd

Anmäl till Fpa att du avser avsluta vårdstödet. Anmäl via de elektroniska tjänsterna om du vill avbryta kommuntillägget.