Tusby Vatten

Avbrottskarta Tusby Vatten

Feljour:

Inom arbetstid:
040 314 3147

Utanför arbetstid:
040 314 3125


För icke brådskande frågor:
vesihuoltolaitos@tuusula.fi

Tusby vattenförsörjningsverket tillhandahåller vatten av hög kvalitet inom sitt verksamhetsområde som samhället och dess utveckling kräver på kommersiella villkor.

Mellersta Nylands Vattenverk (KUVESI) levererar hushållsvatten till sina medlemskommuner. Avloppsvattnet leds till havsavloppet och det leds sedan till avloppsreningsverket i Viksbacka.  


Vattenavbrott och störningar i vattendistributionen

Kontrollera kända vattenavbrott i Tuusula -området via vår avbrottskarta. 

Sms-meddelanden om avbrott i vattenförsörjningen

Vi meddelar dig via SMS om underhållsarbeten i vattenförsörjningsnätet. Se till att ditt telefonnummer är registrerat i tjänsten. Läs mer www.tuusula.fi/vesitekstari.

Feljour:

Inom arbetstid  040 314 3147
Utanför arbetstid  040 314 3125

Gör så här innan du ringer:

  1. Kontrollera med fastighetsunderhållet eller disponenten att störningen i vattendistributionen inte orsakas av reparationsarbeten i din fastighet.
  2. Om det är fråga om ett avbrott i distributionen av tappvarmvatten, ta kontakt med fastighetsunderhållet eller fjärrvärmebolaget. Vi ansvarar inte för uppvärmningen av tappvarmvatten eller för störningar i distributionen av varmvatten.
  3. Du kan ringa vattenförsörjningens journummer för felanmälan när du vill anmäla störningar, såsom vattenläckage, vattenavbrott, en läckande vattenmätare, samt brunnslock som fattas eller är trasiga. På det här numret kan du också lyssna på ett meddelande om plötsliga störningar som repareras.

De vanligaste feltillstånden:

  • tomtledning har frusit eller skadats, kontakta privat VVS-butik 
  • vattenmätare har frusit eller skadats, kontakta Tusby Vatten 
  • vattenförsörjningsverket eller fastighetsbolaget har på förhand informerat om avbrott, kontrollera om det är fastighetsbolaget eller www.tuusulanvesi.fi som har informerat om detta
  • vid varmvattenproblem, kontakta energibolaget eller fastighetsservicebolaget 
  • fastighetens eget avlopp fungerar inte, kontakta då ett företag som erbjuder slamsugning (de vanligaste orsakerna till stopp i avloppet är fetter, blöjor och avfall som inte hör hemma i avloppet!)
  • om du misstänker att stoppet i avloppet inte beror på tomtavloppet, kontakta Tusby Vatten 

Avläsning av vattenmätare

Vesitili är en tjänst där du elektroniskt kan anmäla avläsningen på din mätare. Vattenmätaravläsningen ska lämnas in en gång per år så att eventuella förändringar i vattenförbrukningen kan korrigeras i faktureringen. För inloggning krävs förbrukningsplatsens och vattenmätarens nummer som finns i det övre högra hornet av din vattenräkning. Värdet anges alltid i totala kubikmeter.


Priser

Vattenkostnaderna definieras i vattentjänstpriserna . Vattenräkningen inkluderar vattenkostnader baserade på förbrukning (eller uppskattad förbrukning) och grundavgiften beroende på vattenmätarens storlek. Vi tillämpar separata vattenkostnader för rent vatten och avloppsvatten. Kostnaderna baseras på den uppmätta mängden rent vatten.

Förbrukning:

  €/m 3 €/m 3
      (Moms 0 %)         (Moms 24 %)    
Vatten             1,40 1,74
Avloppsvatten 1,85 2,29
Totalt 3,25 4,03

Grundpriser:

Vattenmätare €/år €/år
DN -storlek     (Moms 0%)         (Moms 24%)    
20 mm 102,00 126,48
25–32 mm 438,00 543,12
40–80 mm 1836,00 2276,64

Prislista för Tuusula Vatten

Prislista 2023  (pdf)


Tuusula Vatten avtal och leveransvillkor:

Avtalsvillkor för Tuusula Vatten  (pdf)

Allmänna villkor för leverans av Tuusula vattenförsörjning  (pdf)


Nya kunder

Om du har köpt eller flyttat in i en befintlig fastighet och behöver överföra vattenavtalet skicka in blankett för ägarbytet .

Ska du bygga en ny byggnad? Är din nuvarande byggnad på väg att anslutas till vattenförsörjnings- och/eller dagvattennätet? Läs instruktionerna nedan för att ansluta till vatten-, avlopps- eller dagvattennätet.

Anslutning till vatten- och avloppsnät:

1. Beställ ett utlåtande om anslutningspunkt och kontrollera alla behörigheter du kan behöva för bygg- och grävarbeten. Du behöver ett utlåtande om anslutningspunkt som bilaga till din bygglovsansökan, och den kommer också att användas som underlag för fastighetens vatten- och avloppsplaner (KVV -planer). Du kan beställa utlåtandet i www.lupapiste.fi. Instruktioner finns här (på finska).

2. Fyll i beställningsformuläret för vattenkontrakt . Ett anslutningsuttalande och ett utfärdat bygglov krävs för att underteckna kontraktet. Efter det kommer vi att skicka två kopior av kontraktet, och båda undertecknade kontrakt måste returneras till oss. Därefter undertecknar vi avtalen och skickar dig din kopia av kontraktet samt en faktura för anslutningsavgiften.

3. Fyll i anslutningsarbetsformuläret . Observera att kända KVV-planer krävs innan du ansluter till nätverket. Arbetet måste beställas två veckor i förväg.

4. Om vattenmätaren inte kan installeras samtidigt som anslutningsarbetet kan du beställa installationen senare med hjälp av arbetsorderformuläret . Vattenmätaren måste placeras på en lämplig plats där den enkelt kan installeras, läsas, underhållas och bytas ut. Det måste skyddas mot frysning, värme och andra skadliga effekter.

Var noga med att lära känna våra avtal och leveransvillkor


Kontakt

Feljour:

Inom arbetstid 040 314 3147
Utanför arbetstid 040 314 3125

Innan du ringer, kontrollera eventuella kända vattenavbrott i Tuusula -området via vår avbrottskarta .


Elektroniska blanketter:

Rapportera din vattenmätaravläsning:
www.tuusula.fi/vesimittarilukema

Ägarbyte:
www.tuusula.fi/vesiomistajanvaihto

Beställningsformulär för vattenkontrakt:
www.tuusula.fi/vesiliittymisilmoitus

Arbetsorderformulär:
www.tuusula.fi/vesityotilaus


E-post:

vesihuoltolaitos@tuusula.fi


Kundservice:

från 9:00 till 15:00 på vardagar

Allmänna råd och kontrakt
040 314 3577

Fakturering och förändringar i fastighetsägandet
040 314 3578

Teknisk rådgivning
040 314 3138

KVV-inspektioner
040315 3883


Utlåtande om anslutningspunktslutning kan beställas via e-tjänsten på www.lupapiste.fi.