Tusby vattenförsörjningsverk / Tusby Vatten

Vattenförsörjningsverket levererar med god kvalitet och i enlighet med företagsekonomiska principer, det vatten inom sina verksamhetsområden som samhället och dess utveckling behöver.

VATTENFÖRSÖRJNINGENS VERKSAMHETSOMRÅDEN hittar du på Tusby karttjänst http://kartta.tuusula.fi/

Tusbyregionens vattenverk (TSV) levererar hushållsvatten för sina medlemskommuner. Avloppsvattnet avleds till havsavloppet som är anlagt av samkommunen för vattenskydd i mellersta Nyland (KUVES), därifrån avleds det sedan till avloppsreningsverket i Viksbacka.  

Felanmälningar

Felanmälningar under arbetstid till tfn 040 314 3141.  Felanmälningar efter arbetstid till tfn 040 314 3125. 

DE VANLIGASTE FELTILLSTÅNDEN:

- tomtledning har frusit eller skadats, kontakta privat VVS-butik 

- vattenmätare har frusit eller skadats, kontakta Tusby Vatten 

- vattenförsörjningsverket eller fastighetsbolaget har på förhand informerat om avbrott, kontrollera om det är fastighetsbolaget eller www.tuusulanvesi.fi som har informerat om detta

- vid varmvattenproblem, kontakta energibolaget eller fastighetsservicebolaget 

- fastighetens eget avlopp fungerar inte, kontakta då ett företag som erbjuder slamsugning (de vanligaste orsakerna till stopp i avloppet är fetter, blöjor och avfall som inte hör hemma i avloppet!  

- om du misstänker att stoppet i avloppet inte beror på tomtavloppet, kontakta Tusby vatten 

Avläsning av vattenmätare

Kulutus-Web är en tjänst där du elektroniskt kan anmäla det avlästa värdet på din mätare på adressen https://www.kulutus-web.com/Tuusula/vesi/suomi/index.asp

Det avlästa värdet på vattenmätaren ska meddelas en gång om året, så att eventuella förändringar i vattenförbrukningen kan korrigeras i faktureringen. 

För inloggning krävs förbrukningsplatsens och vattenmätarens nummer i vattenfakturans övre högra hörn. Värdet anges alltid i totala kubikmeter. De värden samt ändringsuppgifter som har angivits via tjänsten uppdateras inom en vecka i faktureringssystemet.

Övriga sätt att meddela värdet på vattenmätaren och ändringar i fakturainformation (ägarbyte, ändring av faktureringsadress, förbrukningsändring)  

* E-post: vesihuoltolaitos(at)tuusula.fi

* Telefon: 040 314 3553, 040 314 3578 eller 040 314 3577

Anslutning till vattenförsörjning Anslutningsutlåtande kan beställas via tjänsten www.lupapiste.fi. Du kan lämna in anslutningsansökan till vattenförsörjningens kontor eller skicka den via e-post till vesihuoltolaitos(at)tuusula.fi.

Fastigheten ansvarar för vatten- och avloppsarbete ända till anslutningspunkten. Anslutningsarbete till vattenförsörjningsverkets nät ska beställas två veckor i förväg från rörmästare på tfn 040 314 3138 (telefontid klo 8.15-9.15).