Privat familjedagvård

I Tusby finns privata familjedagvårdare. Med familjedagvård avses småbarnsfostran i familjedagvårdarens eget hem. Ett familjedaghem genomför vård, fostran och undervisning enligt planen för småbarnsfostran. En familjedagvårdsgrupp kan bestå av 4 barn i behov av heltidsvård och därtill 1 barn i förskoleåldern i behov av deltidsvård. I gruppen räknas även vårdgivarens egna barn under skolåldern.

För småbarnsfostran i privata familjedaghem kan vårdnadshavarna ansöka om privatvårdsstöd.

Kontaktuppgifter till privata familjedagvårdare finns hos servicehandledare och specialister inom småbarnsfostran.