Miljö

Miljö, miljöhälsa och djur 

Mellersta Nylands miljöcentral ansvarar för lagstadgade myndighetstjänster gällande miljöhälsovård och miljöskydd för städerna Träskända och Kervo samt kommunerna Mäntsälä, Nurmijärvi och Tusby. Tusby kommun fungerar som värdkommun för miljöcentralen.  

Till Mellersta Nylands miljöcentrals uppgifter hör: 

  • övervakning av sanitära förhållanden i bostads- och servicefastigheter
  • livsmedelsövervakning och produktsäkerhet 
  • djurskydd, tjänster för upphittade djur samt frågor kring djursjukdomar
  • övervakning av avfallshantering och vattentjänster 
  • KUUMA-kommunernas klimatskyddsarbete 
  • natur- och miljöutredningar
  • marktäkts- och miljötillstånd och deras övervakning
  • veterinärvård
  • övervakning av hushållsvatten och badvatten 
  • uppföljning av miljöns tillstånd.

Till miljöcentralen kan man skicka till exempel bulleranmälningar samt anmälningar enligt livsmedels- och hälso-skyddslagen samt ansökningar om marktäkts- och miljötillstånd. 

Med sin verksamhet strävar miljöcentralen efter hållbar utveckling i Mellersta Nylands region, där områdets olika aktörer tar hänsyn till de ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenserna av sin verksamhet. Genom att producera högklassiga, ekonomiska och jämlika tjänster strävar miljöcentralen efter att verka för såväl sina kunders som för miljöns bästa.  

Kontaktuppgifter och öppettider:

Postadress: PL 60, 04301 TUSBY

Besöksadress: Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUSBY

E-post: yaktoimisto(at)tuusula.fi, etunimi.sukunimi(at)tuusula.fi

Telefonväxel: 09 87181, fax: 09 3487 3220

Mellersta Nylands miljöcentral är öppen för kunder mån-tor klockan 9-15.