Anställning av barnskötare i hemmet

Privatvårdsstöd och kommuntillägg gör det möjligt för familjer att anställa en barnskötare i hemmet ensam eller tillsammans med en annan familj. Storleken på barngruppen kan vara högst fyra (4) barn under skolåldern och ett förskolebarn på deltid.

Var kan man hitta en barnskötare?

 • via arbetsförmedlingen
 • med en egen platsannons
 • på internet

Privatvårdsstödet och kommuntillägget betalas till barnskötaren. Därför måste barnskötaren lämna in sitt skattekort till FPA.

 • familjen betalar skillnaden mellan barnskötarens lön och stödet samt arbetsgivaravgiften för hela lönebeloppet
 • privatvårdsstödet och kommuntillägget är barnspecifika, dvs. antalet barn påverkar det totala stödbeloppet

Familjens förpliktelser som arbetsgivare

Information om arbetsgivaravgifter kan fås från skattebyråer och andra instanser som hanterar arbetsgivaravgifter. 

 • Förskottsinnehållning betalas till länsskatteverket enligt det skattekort som barnskötaren lämnat in, mer information finns på skatteförvaltningens sidor under skatteanvisningar och publikationer (hushåll som arbetsgivare).
 • Socialförsäkringsavgiften betalas enligt samma tidsplan och med samma formulär som förskottsinnehållningen, men på hela lönen.
 • Pensionsförsäkring
  Arbetsgivaren bör teckna en pensionsförsäkring för barnskötaren enligt lagen om pension för arbetstagare (från 2007). Avgiften består av avgiftskvoter för arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivaren drar av arbetstagarens kvot av pensionsförsäkringsavgiften från arbetstagarens lön vid varje löneutbetalning och redovisar den och arbetsgivarens kvot till pensionskassan. Mer information på www.ilmarinen.fi.
 • Olycksfallsförsäkring 
  Arbetsgivaren är skyldig att försäkra arbetstagaren för olyckor. En lagstadgad olycksfallsförsäkring tecknas hos ett olycksfallsförsäkringsbolag. Försäkringsavgiften varierar beroende på vilka risker arbetet medför.
 • Arbetslöshetsförsäkringspremie
   
  Arbetslöshetsförsäkringspremien gäller de arbetsgivare som är skyldiga att försäkra arbetstagarna enligt lagen om olycksfallsförsäkring. Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,7 % och arbetstagarens 0,34 % av lönen (arbetsgivaren innehåller premien från lönen).