•   Småbarnsfostran
  •   Småbarnsfostran
  •   Småbarnsfostran

Småbarnsfostran


Våra tjänster inom småbarnsfostran är mångsidiga och högklassiga. Vi vill hjälpa dig att hitta tjänster inom småbarnsfostran som uppfyller behoven hos både ditt barn och din familj.

Servicehandledningen inom småbarnsfostran hjälper och handleder dig när du ska ansöka om dagvårdsplats samt i alla kommunala och privata alternativ inom småbarnsfostran.  

Information om övriga tjänster för barnfamiljer och lekparker inom Tusby kommun.

Anvisningar och blanketter för vårdnadshavare

Vi har samlat rubriker gällande de vanligaste frågorna.

Att ansöka om dagvård

Att börja i dagvården

Byte av dagvårdsplats

Dagvårdsplatsgaranti

Uppsägning av dagvårdsplats

Tillfällig dagvård

Dagvårdsavgifter