•   Småbarnsfostran
  •   Småbarnsfostran
  •   Småbarnsfostran

Småbarnsfostran

Vi vill hjälpa dig att hitta tjänster inom småbarnsfostran som motsvarar ditt barns och din familjs behov.  Servicehandlingen inom småbarnsfostran ger råd och handleder dig i ansökan om en plats inom småbarnsfostran samt informerar om olika alternativ. Under Instruktioner till vårdnadshavare hittar du även information om hur du ansöker om småbarnsfostran.

Vår verksamhet baserar sig på den nationella planen och Tusby plan för småbarnsfostran 2019.

I vår småbarnsfostran använder vi den elektroniska tjänsten eDaisy. Vi önskar att du ansöker om en plats inom småbarnsfostran och syskontillägg till privatvårdsstöd samt anmäler till förskoleundervisning elektroniskt.

Information om andra tjänster för familjer i Tusby kommun.
Anvisningar och blanketter för vårdnadshavare

Vi har samlat rubriker gällande de vanligaste frågorna.

Att ansöka till småbarnsfostran

Start av småbarnsfostran

Byte av plats inom småbarnsfostran

Uppsägning av platsen inom småbarnsfostran