Uppsägning av platsen inom småbarnsfostran

Vårdnadshavaren ska meddela om uppsägning av platsen inom småbarnsfostran via den  elektroniska tjänsten

En plats inom småbarnsfostran kan inte sägas upp retroaktivt.