Elektronisk tillståndshantering vid byggande

Tusby kommuns byggnadstillsyn hanterar alla tillståndsansökningar samt anmälningar om åtgärder elektroniskt via tjänsten Lupapiste. I Tusby är tjänsten finskspråkig.

I tjänsten Lupapiste kan byggprojekt färdigställas från början till slut som ett samarbete mellan byggherre, planerare och myndigheter. På tjänsten kan man även göra en elektronisk  begäran om rådgivning. Denna begäran kan till exempel utföras när man på förhand vill försäkra sig om man behöver tillstånd eller inte.

Fler anvisningar om registrering och användning av Lupapiste hittar du på webbplatsen Lupapiste.fi.


Logga in på Lupapiste-tjänsten eller ge huvudplaneraren befogenhet att göra ansökan åt dig. Användningen av Lupapiste börjar med att uppge vilket objekt du ansöker tillstånd för. Tjänsten ger dig anvisningar om vilka åtgärder du ska vidta gällande din ansökan. Utifrån de val du gör, skapas ett arbetsrum för projektet. Här kan du och andra involverade parter komplettera uppgifterna om projektet. Via Lupapiste kan du också fråga myndigheter om råd i alla skeden av projektet. Tjänsten styr din begäran om rådgivning automatiskt till rätt myndighet.