•   Daghem
  •   Daghem

Daghem

I Tusby finns kommunala och privata daghem samt privata gruppfamiljedaghem. Daghemmen har grupper för barn under 3 år, 3-5-åringar, 1-5-åringar och 6-åringar (förskoleundervisning).

I kommunala daghem anordnas småbarnsfostran mellan kl. 6-18 efter barnens behov. Ett skriftligt avtal tecknas om barnets tid inom småbarnsfostran med chefen för enheten inom småbarnsfostran.

Kvällsvård fram till kl. 22 erbjuds av Notkopuisto daghem  och Roinila daghem.

Småbarnsfostran dygnet runt erbjuds av Maininki skiftdaghem och Notkopuisto daghem. Småbarnsfostran kvällstid och dygnet runt anordnas om vårdnadshavarnas arbete och studier kräver det. Vid ansökan om skiftvård ska båda vårdnadshavarna bifoga arbetsgivarens eller utbildningsanstaltens intyg om behovet av kvälls- och skiftvård i ansökan.

Svenskspråkig småbarnsfostran finns i Tusby i Kievari daghem och i Kervo i det privata daghemmet Trollebo. Engelskspråkig småbarnsfostran finns i Kervo i daghemmet Kiddy House och tyskspråkig småbarnsfostran i daghemmet Spielhaus.

Språkdusch anordnas för barn i åldrarna 3-4 år i Kievari daghem. Läs mer i broschyren om språkdusch.


Daghem områdesvis:

Hyökkälä

Jokela

Mariefors (Kellokoski)

Skavaböle (Hyrylä)