•   Daghem
  •   Daghem

Daghem

På daghem anordnas småbarnsfostran på hel- eller deltid i enlighet med familjens behov. Även kvälls- och dygnetruntvård arrangeras på några daghem på grund av föräldrarnas arbeten och studier. Tusby har kommunala och privata daghem samt privata gruppfamiljedaghem. Uppgifter om daghemmen hittar du i listan ”Daghem områdesvis”.

De kommunala daghemmen är öppna kl. 6.30-17 och vid behov kl. 6-18. Kvällsvård fram till kl. 22 erbjuds av Notkopuisto daghem (Jokela) och Torppari daghem (Mariefors). 

På daghemmen finns grupper för barn under 3 år, 3-5-åringar, 1-5-åringar samt 6-åringar (förskoleundervisning). Gruppernas storlek grundar sig på Lagen om småbarnspedagogik. Relationstalet för barn och personal är 1:4 i gruppen med barn under 3 år och 1:7 i gruppen med barn över 3 år.

På Kievari daghem i Tusby och på det privata daghemmet Trollebo i Kervo erbjuds svenskspråkig agvård.


Engelskspråkig dagvård erbjuds i Kervo på daghemmet Kiddy House och i Vanda på daghemmet Y.E.S.
Tyskspråkig dagvård erbjuds i Kervo på daghemmet Spielhaus.

Daghemmens verksamhet baserar sig på en nationell plan samt Tusby kommuns plan för småbarnsfostran. En individuell plan för småbarnsfostran upprättas för varje barn tillsammans med vårdnadshavarna.

Daghem områdesvis:

Hyökkälä

Jokela

Mariefors (Kellokoski)

Skavaböle (Hyrylä)