eDaisy-elektronisk tjänst

Genom den elektroniska tjänsten eDaisy kan du sköta ärenden med anknytning till ansökan om en plats inom småbarnsfostran, inlämning av inkomstuppgifter och ändringar i behovet av småbarnsfostran. Användandet av eDaisy kräver stark autentisering via tjänsten Suomi.fi med bankkoder eller med mobilautentiserare. Information om och mottagandet av beslut om en plats inom småbarnsfostran sker i regel via eDaisy. 

  • Ansökan till småbarnsfostran
  • Anmälan till förskoleundervisning
  • Ansökan om syskontillägg till privatvårdsstödet
  • Inlämning av inkomstuppgifter
  • Anmälan om uppsägning och ändring

Observera följande vid anmälan till förskoleundervisning

  • Om du anmäler ditt barn till ett kommunalt daghem eller en förskolegrupp inom skolan, välj Område (t.ex. Skavaböle) i anmälningsformuläret och önskad förskoleplats.
  • Om du anmäler ditt barn förskoleundervisning i ett privat daghem, välj formuläret Kommuntillägg till privatvårdsstödet och välj önskad förskoleplats.

 

Ansökan om syskontillägg till privatvårdsstödet

Ansökan om stöd

Mer information:
Privat familjedagvård och barnskötare anställda i hemmet: Paula Tuulaniemi
Privat daghem och gruppfamiljedagvård: Vesa Joronen


Daisy Net

Daisy Net är ett verktyg för kommunikation mellan vårdnadshavare och personal inom kommunal småbarnsfostran. Dess användning kräver en giltig kundidentitet inom småbarnsfostran och autentisering. Autentiseringen sker med bankkoder, mobilautentiserare eller koder skapade för användaren. 

I Daisy Net bokar vårdnadshavarna tider för vård, meddelar om barnets frånvaron samt om ändringar i barnets och vårdnadshavarnas grunduppgifter. Vårdnadshavarna kan också följa antalet vårdtimmar för barnen i realtid. I Daisy Net finns också planen för småbarnsfostran för de barn som är placerade på daghem.

Mer information

Observera att eDaisy och Daisy Net fungerar bäst med de senaste versionerna av följande webbläsare: Chrome, Mozilla Firefox och Safari.

Vid problemsituationer kontakta Pirjo Lehtonen tfn 040 314 4834 eller Vesa Joronen tfn 040 314 3330.