Tomter och lokaler för företag

Välkommen till Tusby!

Tusby är en kommun för företagare. Vi i Tusby stödjer och utvecklar aktivt företagsverksamheten i regionen och hjälper företag att starta sin affärsverksamhet. Tusby är även attraktiv som en plats att leva, och det är inte så underligt med tanke på att man alltid har nära till tjänsterna och naturen i Tusby. 

För företag har Tusby ett optimalt läge. I Tusby fungerar logistiken; såväl Helsingfors-Vanda flygplats och Nordsjö hamn som de viktigaste huvudlederna ligger i närheten. Det stora och växande marknadsområdet av landskapet Nyland, universiteten och högskolorna i huvudstadsregionen samt närheten till hamnen och flygplatsen stöder företagens internationella tillväxt på lång sikt. 

Att idka företagsverksamhet i Tusby är kostnadseffektivt jämfört med prisnivån i huvudstadsregionen. Kommunens affärstomter har konkurrenskraftiga priser och hyror. Vi är ambitiösa, och det är därför som saker och ting ofta framskrider i snabb takt här. För företagare är tid pengar. I Tusby fattas beslut snabbt och man förstår företagens behov. 

Vi hjälper dig att starta din affärsverksamhet

Tillväxtteamet finns till för dig och ditt företag 

Tusby kommun har åtagit sig att utveckla sina affärsområden på lång sikt. Vi ger också starkt stöd till tillväxten av små och medelstora företag. Den centrala uppgiften av kommunens näringstjänster är att stärka Tusbys konkurrenskraft och utvecklingen av kommunens vitalitet.  

Kommunens tillväxtteam hjälper dig om du vill utforska dina möjligheter att utöka eller börja din affärsverksamhet i Tusby. Tillväxtgruppen består av markanvändning, planläggning, sysselsättningstjänster och tekniska sektorn. Tillväxtgruppen söker aktivt efter lösningar för att göra det möjligt för företag att växa. Regelbundna besök hos lokala företag är också en väsentlig del av teamets arbete för att utveckla Tusby som en företagarvänlig kommun.  

Företagstomter

Lediga företagstomter som ägs av Tusby kommun finns i Jokela och Mariefors. Man kan bekanta sig med tomterna i karttjänsten på adressen: https://kartta.tuusula.fi. Du ser grundläggande uppgifter om de lediga tomterna (visade med grått) genom att klicka på tomten. 

Verksamhetslokaler

Lediga verksamhetslokaler

Tusby kommun upprätthåller en förteckning över verksamhetslokaler till salu eller för uthyrning av privata aktörer i kommunen. Förteckningen över lediga lokaler uppdateras kontinuerligt utifrån uppgifter som anmälarna har lämnat.

Lokalcentralen ansvarar för uthyrningen av kommunens verksamhetslokaler.

Lediga lokaler kan även sökas till exempel i söktjänsterna nedan.

På kartan bredvid ser du var områdena ligger i Tusby.