Ansökan om stöd


Vårdpenning, vårdtillägg och kommuntillägg till privatvårdsstöd ansöks från FPA (ansökan om hemvårdsstöd för barn-privatvårdsstöd för barn WH 1). Du kan också ansöka om stöd i pappersform

Förutom WH 1-ansökan behöver FPA en utredning om dagvårdsproducenten WH 2 som fylls i av den privata producenten av småbarnsfostran. 

Privatvårdsstödet, vårdpenningen och kommuntillägget betalas till privata producenter av småbarnsfostran. 

Tjänsteleverantören bestämmer priset för platsen inom småbarnsfostran som består av vårdavgiften som vårdnadshavaren betalar, vårdtillägget och kommuntillägget. 


Privatvårdsstöd från och med 1.1.2020

Privat familjedagvård

Vårdpenning mån/barn 172.95€
Vårdtillägg (inkomstrelaterad) 0–146.29€
Kommuntillägg och ersättning för förskoleundervisning 217€
Vårdpenning och ersättning för föreskoleundervisning sammanlagt 390.95€

Anställd i hemmet barnvårdare

Vårdpenning mån/barn 173.95€
Vårdtillägg (inkomstrelaterad) 0–146.29€
Kommuntillägg och ersättning för förskoleundervisning 308€
Vårdpenning och ersättning för föreskoleundervisning sammanlagt 481.95€

Privat gruppfamiljedagvård

Vårdpenning mån/barn 173.95€
Vårdtillägg (inkomstrelaterad) 0–146.29€
Kommuntillägg och ersättning för förskoleundervisning 378€
Vårdpenning och ersättning för föreskoleundervisning sammanlagt 551.95€

Privat daghem

Vårdpenning mån/barn 173.95€
Vårdtillägg (inkomstrelaterad) 0–146.29€
Kommuntillägg och ersättning för förskoleundervisning, under 3 år 600€, över 3 år 360€
Vårdpenning och ersättning för föreskoleundervisning sammanlagt, under 3 år 773,95€, över 3 år 533,95€


Stöd för förskolebarn

Privat familjedagvård

Vårdpenning mån/barn 64€
Vårdtillägg (inkomstrelaterad) 0–73,16€
Kommuntillägg och ersättning för förskoleundervisning 86,80€
Vårdpenning och ersättning för föreskoleundervisning sammanlagt 150€


Anställd i hemmet barnvårdare

Vårdpenning mån/barn 64€
Vårdtillägg (inkomstrelaterad) 0–73,16€
Kommuntillägg och ersättning för förskoleundervisning, kommuntillägg 160€, ersättning för förskoleundervisning 400€
Vårdpenning och ersättning för föreskoleundervisning sammanlagt 560€
Privat daghem avgiftsfri föreskoleundervisning
Vårdpenning mån/barn 0€
Vårdtillägg (inkomstrelaterad) 0€
Kommuntillägg och ersättning för förskoleundervisning, ersättning för föreskoleundervisning 400€
Vårdpenning och ersättning för föreskoleundervisning sammanlagt 400€

 

Stöd när behovet av småbarnsfostran är högst 20 timmar per vecka

När behovet av småbarnsfostran är högst 20 timmar per vecka, betalas vårdpenning på 63,38 €/månad och 40 % av kommuntillägget enligt vårdformen (familjedagvård, gruppfamiljedagvård och daghem). Eventuellt vårdtillägg betalas med 50 %.

 

Syskontillägg

Om en familj har mer än ett barn inom privatvårdsstödet, betalas syskontillägg för det andra barnet och eventuella övriga barn. Ansökan om detta stöd görs separat via den elektroniska tjänsten. Kassiltk § 26/27.3.2018 

Meddelande Syskontillägg i kommuntillägget till privatvårdsstöd fr.o.m. 1.1.2020

 

Ändringar och uppsägning av stöd

Meddela FPA om ändringar och upphörande av privatvårdsstödet. Ändringar och upphörande av syskontillägget ska meddelas kommunen genom det elektroniska systemet.

Mer information: Specialist inom småbarnsfostran Vesa Joronen