Familjedagvård

Med familjedagvård avses småbarnsfostran i familjedagvårdarens eget hem. En familjedagvårdsgrupp kan bestå av 4 barn i behov av heltidsvård och därtill 1 barn i förskoleåldern i behov av deltidsvård. I gruppen räknas även vårdgivarens egna barn under skolåldern.

I Tusby finns både kommunala och privata familjedagvårdare.  Kontaktuppgifter till privata familjedagvårdare finns hos servicehandledare och specialister inom småbarnsfostran. För tillsyn av den privata familjedagvården ansvarar i hela kommunen Vesa Joronen.

Kommunala familjedagvårdsledare:

Södra Tusby Paula Tuulaniemi

Mariefors Paula Tuulaniemi

Jokela Jaana Laitio