Familjedagvård

Familjedagvården sker i familjedagvårdarens eget hem. Familjedagvårdaren kan ha 4 barn i vård och 1 barn som får förskoleundervisning i deltidsvård. I detta antal inräknas också vårdarens egna barn under skolåldern.

Familjedagvårdens verksamhet baseras på en nationell plan för småbarnsfostran samt Tusby kommuns plan för småbarnsfostran. En individuell plan för småbarnsfostran upprättas för varje barn tillsammans med vårdnadshavarna.

I familjedagvården planerar vårdaren verksamheten efter barnens behov. I samarbete med andra vårdare arrangerar vederbörande utflykter, fester och andra aktiviteter för barnen. Familjedagvårdarna samarbetar även med daghemmen.

I Tusby finns både kommunala och privata familjedagvårdare. Kontaktuppgifter till privata familjedagvårdare får du hos Servicehandledarna samt Servicehandledaren för familjedagvård i södra Tusby

 

Kommunala servicehandledaren för familjedagvård

i södra Tusby Paula Tuulaniemi

i Mariefors Leena Kurki-Manner

i Jokela Soile Saarimäki-Rokkonen