Speciallärare inom småbarnsfostran

VEO arbetar tillsammans med barnets vårdnadshavare, gruppens personal och andra samarbetsinstanser. VEO är involverad i planering och utvärdering av barngruppens verksamhet och de individuella stödåtgärder som barnen behöver.

VEO tillhandahåller konsultation i frågor som rör barnets tillväxt, inlärning och rehabilitering. Tillsammans med vårdnadshavarna och gruppens personal söker VEO lösningar för att kunna ta hänsyn till barnets behov, få till en fungerande barngrupp och bra innehåll i verksamheten.

VEO kan kontaktas till exempel

• om barnets umgänge med barn i samma ålder medför utmaningar

• om det är problematiskt för barnet att följa regler och delta i ledd verksamhet

• om det är något oroande i barnets tillväxt, utveckling eller inlärning.

VEO kan kontaktas av vårdnadshavarna och personalen inom småbarnsfostran samt andra samarbetsinstanser med vårdnadshavarens samtycke.

 

VEO och områden inom Tusby småbarnsfostran:

Palola Helena chef för stöd för tillväxt och inlärning

Grönroos Kristiina Mariefors område

Pyy Satu södra Tusby område

Riekkinen Maisa södra Tusby område

Soini Leena södra Tusby område

Puhtimäki Tarja södra Tusby område

Vaalivirta Paula Jokela område

Pyörälä Virpi Jokela område och privata daghem