Speciallärare inom småbarnsfostran

En speciallärare inom småbarnsfostran arbetar tillsammans med barnets föräldrar, gruppens personal och övriga samarbetsinstanser. Vederbörande är med och utvärderar och planerar barngruppens verksamhet och de individuella stödåtgärder som barnet behöver.

Specialläraren inom småbarnsfostran ger råd i frågor gällande barnets växande, utveckling och rehabilitering. Tillsammans med föräldrar och gruppens personal söker specialläraren lösningar i hur man bäst tillgodoser barnets behov, barngruppens dynamik och verksamhetens innehåll.

Du kan kontakta en speciallärare inom småbarnsfostran vid följande tillfällen:

  • om det uppstår problem i barnets lek samt den styrda verksamheten
  • om barnet har svårighet att följa regler och instruktioner från de vuxna
  • om någonting i barnets växande, utveckling eller inlärning oroar
        
        

Föräldrar, personal inom småbarnsfostran samt övriga samarbetsinstanser är välkomna att kontakta speciallärare inom småbarnsfostran.  

Speciallärare i Tusby

Palola Helena Enhetschef för specialdagvård

Grönroos Kristiina i Mariefors

Marstio Jenni i södra Tusby

Riekkinen Maisa i södra Tusby

Soini Leena i södra Tusby

Tiensuu Jari i södra Tusby

Vaalivirta Paula i Jokela