Tjänster för invandrare

I frågor som rör invandring och integration betjänas du av en invandrarkoordinator och flyktinghandledare. Invandrartjänster ansvarar för den inledande handledningen och rådgivningen av flyktingar som flyttar till kommunen. Av invandrararbetarna kan man även få allmän information och rådgivning i anslutning till invandring.

Den sociala handledningen inom invandringsarbetet genomförs i samarbete med Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Mellersta Nyland (Keusote). Laura Smolander är chef för invandrings- och sysselsättningstjänster.

Lagen om främjande av integration

Lagen om främjande av integration av invandrare och mottagande av asylsökande förutsätter att kommunerna upprättar ett program för integrationsfrämjande. Bekanta dig med Tusby kommuns program för integrationsfrämjande 2020–2022 (på finska).

Programmet för integrationsfrämjande är en plan som de lokala myndigheterna och andra parter som deltar i integrationsfrämjandet har upprättat om målsättningarna, åtgärderna, resurserna och samarbetet för integrationen samt för främjande av etnisk jämlikhet och goda etniska relationer. Programmet för integrationsfrämjande upprättas av kommunen i samarbete med myndigheter och andra parter. Vid programmets upprättande och genomförande ska man höra invandrare, medborgarorganisationer, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer och andra lokala aktörer i den mån det är möjligt.

Kontaktuppgifter

Invandrarkoordinator Kristiina Illikainen, gsm 040 314 3382, kristiina.illikainen@tuusula.fi

Integrationshandledare Melonia Khosravi, gsm 040 314 3383, melonia.khosravi@tuusula.fi

Flyktinghandledare Heidi Kuitunen, gsm 040 314 3057, heidi.kuitunen@tuusula.fi

Socialhandledare Marja Kivilahti, Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Mellersta Nyland, gsm 040 314 3314, marja.kivilahti@keusote.fi

Allmän information

Tusby har drygt 39 000 invånare, av vilka ca 1 500 är utländska medborgare (3,8 % av kommuninvånarna). Ca 2 000 personer i Tusby har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska. De största grupperna av utländska medborgare är ester och ryssar. Största delen av invandrarna har kommit till Tusby på grund av arbete eller äktenskap.