Boendet

I Tusby bor man i småhus nära naturen. I takt med nya bostadsområden har moderna byar växt fram bredvid de traditionella Tusby-byarna. Tusby erbjuder sina invånare en grönskande, trygg och barnvänlig boendemiljö.

Bostadsbestånd

 Bostadslägenheter  15.471
 Medelstorlek på bostadshushållen    2,46
 Golvyta per lägenhet   93,3 m²
 Golvyta per person   38,4 m²


Bostadsbestånd efter hustyp

 småhus   57 %
 radhus   13 %
 flervåningshus   28 % 
 övriga    2 %


Bostäder efter upplåtelseform

  ägarbostäder   70 %
  hyresbostäder    18 %
  övrig upplåtelseform    12 %