•   Förskoleundervisning

Förskoleundervisning

Förskoleundervisningen är obligatorisk och barnet ska delta i förskoleundervisning, oftast det år som barnet fyller sex år. Vårdnadshavaren ska sörja för att barnet deltar i förskoleundervisning eller i annan verksamhet som uppnår målen för förskoleundervisning. Förskoleundervisningen (4 h/dag) är avgiftsfri och inkluderar en varm måltid. Om barnet behöver barnomsorg utöver förskoleundervisningen, så är denna avgiftsbelagd.

Förskoleundervisningens verksamhet baseras på förskoleundervisningens läroplan. Den dagliga verksamhetstiden är mellan 8.30-12.30. Förskoleundervisningen arrangeras på skolor och i daghem under skolornas verksamhetstid. Barnen, vårdnadshavarna och förskoleundervisningens personal utvärderar om förskoleundervisningens mål har uppnåtts.


Anmälan till förskoleundervisning

Anmälan till förskoleundervisning görs genom eDaisy-elektronisk tjänst och beslut om plats kommer också elektroniskt.

Kontakta enhetscheferna för småbarnsfostran eller skolrektorerna på de skolor som erbjuder förskoleundervisning för ytterligare information.