•   Förskoleundervisning

Förskoleundervisning

Förskoleundervisningen är obligatorisk och barnet ska delta i förskoleundervisning, oftast det år som barnet fyller sex år. Vårdnadshavaren ska sörja för att barnet deltar i förskoleundervisning eller i annan verksamhet som uppnår målen för förskoleundervisning. Förskoleundervisningen (4 h/dag) är avgiftsfri och inkluderar en varm måltid. Om barnet behöver barnomsorg utöver förskoleundervisningen, så är denna avgiftsbelagd.

Förskoleundervisningens verksamhet baseras på förskoleundervisningens läroplan. Den dagliga verksamhetstiden är mellan 8.30-12.30. Förskoleundervisningen arrangeras på skolor och i daghem under skolornas verksamhetstid. Barnen, vårdnadshavarna och förskoleundervisningens personal utvärderar om förskoleundervisningens mål har uppnåtts.

Enheter som erbjuder förskoleundervisning läsåret 2016-2017

Anmälan till förskoleundervisning

Anmälan till förskoleundervisning görs genom en elektronisk blankett och beslut om plats kommer också elektroniskt.

Kontakta enhetscheferna för småbarnsfostran eller skolrektorerna på de skolor som erbjuder förskoleundervisning för ytterligare information.